Koronavirüs İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır!

Koronavirüs hastalığını meslek hastalığı saymayan SGK’nın hukuka aykırı genelgesinin İptali İçin dava Açılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), 7 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı “Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı” içerikli genelgesinin iptali için SES tarafından dava açılacağı duyuruldu. Basın toplantısı düzenleyen KESK/SES yetkilileri, Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıtlara geçirilmesi […]

Koronavirüs hastalığını meslek hastalığı saymayan SGK’nın hukuka aykırı genelgesinin İptali İçin dava Açılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), 7 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı “Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı” içerikli genelgesinin iptali için SES tarafından dava açılacağı duyuruldu.

Basın toplantısı düzenleyen KESK/SES yetkilileri, Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıtlara geçirilmesi ve buna uygun hak ve yükümlülük süreçlerinin işletilmesi için yürüttükleri mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı.

“Sağlık alanında 10 binden fazla tanılı sağlık emekçisinin kayıtlara iş kazası-meslek hastalığı olarak geçirilmesinden, bu kayıtlardan doğacak hukuki – idari ve politik sorumluluklardan kaçmanın yolunu bu şekilde aramaktadırlar.” İfadesiyle, hükümetin ve kurumların emekçilerden yana değil, sermayeden ve onları koruyan çalışma hukuku geliştirmeye çalışıldığı vurgulandı.

SGK’nın hukuka aykırı söz konusu uygulamadan derhal vazgeçmesi ve genelgeyi geri çekmesi gerektiğini belirten SES Eş Genel Başkan Gönül Erden, SGK’nın iş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının sağlıklı ve tam tutulması için tüm kurumları uyarması gerektiğinin belirterek, “Salgını fırsata dönüştürerek emekçilere dönük gelişen saldırı politikalarına ve uygulamalara karşı mücadeleyi büyüteceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

SGK nın meslek hastalıkları politikası ve uygulamasının eleştirildiği basın açıklaması şöyledir:

Koronavirüs İş Kazası ve Meslek Hastalığıdır!

SGK Genelgesi ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kayıtlarının Engellenmesi Tüm Emekçilere Saldırıdır, İzin Vermeyeceğiz!

Koronavirüs salgını bağlamında ortaya çıkan her durum başından beri iktidar ve sermaye ile işçi sınıfı ve emekçiler arasındaki mücadelenin bir yansıması olarak şekillenmektedir. Alınması gereken önlemler, emekçilerin korunması, canlarımızın değeri, sağlık hakkı ve sağlık sisteminin organizasyonu dahil olmak üzere salgına ilişkin en ufak bir konu bile bu karşılıklı mücadele alanının dışında değildir, olamaz.

Bu mücadelenin önemli konu başlıklarından biri de Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıtlara geçirilmesi ve buna uygun hak ve yükümlülük süreçlerinin işletilmesidir. Meslek hastalıkları ve iş kazaları sadece bugün salgında değil, tarihsel olarak da bu mücadelenin başlıklarından biri olagelmiştir. Çalışma Bakanlığı tarafından 2004 yılında yayınlanan Meslek Hastalıkları kitabının önsözünde dahi bir yıl içinde Türkiye’de çalışanların binde 4’ü ile binde 12’si oranında meslek hastalığının ortaya çıkacağı tahmin edildiği ve bu oranın kitabın yayınlandığı tarih için 40 binlerde olduğu belirtilmesine rağmen, bugün halen bir yılda tanı konulan kişi sayısı 400’ lerdedir, yani tahmin edilenin sadece %1’ine tanı konulabilmektedir. Bunun bir rastlantı değil, bir tercih olduğunu çok iyi biliyoruz.

Koronavirüs salgını döneminde izlenen sağlık politikalarını, salgınla mücadele yönetimini ve önlemler alınmadan zorla çalıştırılan ve bunun sonucunda hastalanan 10 binlerce sağlık emekçisini, yine zorunlu mal ve hizmet dışındaki üretime ara verilmeden, koruma önlemleri alınmadan zorla çalıştırılarak hayatları riske atılan ve hastalanan işçileri, bu tercihler sonucu yaşanan ölümleri konuşuyoruz. Bu tablonun ortasında elbette ki Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı kabul edilerek sürecin yürütülmesi konusunda da mücadelemiz ilk günden beri sürmektedir. Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıt altına alınması için kayıt ve bildirimlerin yapılması konusunda yoğun bir çaba harcadık. Her bir hastane, her bir iş yeri bu çabanın ve mücadelenin adresleri oldu. Şunu da söylemeliyiz ki, bu bildirimlerin yapılmasında ilk günden itibaren birçok iş yerinde sendika olarak ve sağlık emekçileri olarak engellemelerle, keyfiliklerle, zorluklarla karşı karşıya kaldık. Hekimlere, kayıt girmekle yükümlü olanlara yöneticilerden talimatlar da geldi, yanlış bilgilendirmeler de yapıldı, kayıt tutmak isteyenlere yönelik baskılar da oldu. Ama ısrar ettik. Israrımız sonucunda kayıtları kolaylaştırabildiğimiz yerler de oldu. Ve her türlü engellemeye rağmen ciddi oranda bir kayıt ve bildirim yapıldığını iş yeri temsilcilerimiz tarafından hazırlanan raporlarda ve düzenlediğimiz anketlerde tespit ettik.

Tam da bu mücadelemiz ve ısrarımız sürerken Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 7 Mayıs 2020 tarihli 2020/12 Sayılı bir genelge yayınlanarak “Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı”, “hastalık olarak kayıtlara geçirilmesi gerektiği” talimatı verildi.  Bu yönde bir hazırlık olduğunu, bazı hastanelerde hekimlere “kayıt girmeyin yazı gelecek, iş kazası olmayacak” şeklinde talimatlar veren, yönlendirme ve engellemelerde bulunan yöneticilerin yaklaşımlarından dolayı tahmin ediyorduk. Bu durum aynı zamanda, bu genelgenin haklarımıza yönelik planlı

– tasarlanmış- daha çıkartılmadan gayri hukuki yollarla uygulama talimatları verilen bir saldırı olduğunu açık şekilde göstermektedir.

Anlaşılan emekçilerin ve örgütlerinin bu işe sahip çıkması iktidarı ve işverenleri rahatsız etmiş olmalı ki yaklaşık iki aydır hiçbir açıklama yapmayan, iş ve çalışma hukukunu emekçiler lehine daha geniş yorumlaması gereken Sosyal Sigortalar Kurumu, yayınladığı genelge ile birçok yönden emekçilere saldıran ve onların haklarını yok sayan politika ve uygulamalara kendi cephesinden dahil olmuştur.

Anlaşılan, sadece sağlık alanında 10 binden fazla tanılı sağlık emekçisinin kayıtlara iş kazası-meslek hastalığı olarak geçirilmesinden, bu kayıtlardan doğacak hukuki – idari ve politik sorumluluklardan kaçmanın yolunu bu şekilde aramaktadırlar.

Peki neden böyle bir genelgeye ihtiyaç duyulmuştur?

Zorunlu olmayan üretimin durdurulmasını ve burada çalışanların ücretli izine ayrılmasını, üretim ve hizmetlerin devam etmesi gereken yerlerde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için koruyucu önlemlerin artırılmasını, çalışan sayısının artırılarak çalışma saatlerinin düşürülmesi için emekçilerin gerçek anlamda örgütü olan sendikalar, odalar, dernekler olarak yoğun bir mücadele yürütmeye çalıştık. Her geçen gün emekçiler aleyhine olan ancak sermaye ve iktidarların çıkarlarına uygun geliştirilen politika ve uygulamalara itiraz ederken birçok baskıya maruz kaldık. Ancak vazgeçmedik, emekçilerin ve toplumun sağlığını ve güvenliği konusunda ısrarımızı sürdürdük.

İşte neden oldukları bu tabloda, şimdi bu genelgeden medet umuyorlar.

Çünkü salgına rağmen hiçbir önlem almadan sermaye ve iktidarın ikbali için sürdürülen çalışma rejimi 10 binlerce emekçiyi hasta etmekte ve yüzlercesinin ölümüne neden olmaktadır. Bunun kayıt altına alınmasını istemiyorlar.

Çünkü bütün kaynakları emekçilerden esirgeyen ve sermaye lehine dağıtan iktidarlar, iş kazası ve meslek hastalığından doğacak haklarını da şimdiden alıkoyarak emekçilere karşı saldırıyı artırıyorlar.

Çünkü bu genelge ile kayıt almayı engelleyerek, hakkını aramak isteyenlerin hukuk yollarını zorlaştırarak, kayıt girilmediği için önce 3 yıl süren tespit davaları açmaya zorlayarak, süreyi uzatarak emekçilerin uzayan ve belirsizleşen bu durumda geri çekilmesi, haklarından vazgeçmesini sağlamak ve bu kaynakları da sermaye lehine harcamak istiyorlar.

Çünkü bu kayıtlardan doğacak hukuki, cezai, idari ve politik sorumluluklardan kaçmak istiyorlar.

Ancak;

Biz emekçiler ve onların örgütleri olarak çalışma koşullarımızın düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusundaki ısrarımızı sürdürürken oldu-bittiye karşı da mücadele edeceğiz. Daha önce Koronavirüsün iş kazası ve meslek hastalığı listesinde yer almasına rağmen şimdi yok sayılması çabalarını kabul etmeyeceğiz. Emek hareketinin tarihsel birikimi olan bu hakkımıza sahip çıkacağız. Hakkımız olandan zamana yayarak vazgeçirebileceğinizi sanıyorsanız, hala bizi tanımıyorsunuz demektir. Biz yürüteceğimiz mücadele ile bunu size göstereceğiz.

Buradan hem ilan ediyoruz hem çağrıda bulunuyoruz:

  • SGK bu hukuka aykırı uygulamadan derhal vazgeçmeli, genelgeyi geri çekmeli ve iş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının sağlıklı ve tam tutulması için tüm kurumları uyarmalıdır.
  • Tüm hekimlere ve iş sağlığı ve güvenliği birimlerine çağrımız mesleki sorumluluk ve 6331 sayılı yasanın gereği olarak Covid-19 için iş kazası ve meslek hastalığı formlarını tutmaya devam ediniz, bildirimleri yapınız.
  • Başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm emekçilere çağrımızdır, kayıt ve bildirimin yapılması için ısrarcı olunuz, yapmıyorlarsa sizler bizzat posta yolu ve elden SGK’ya başvuru yapabilirsiniz, bunu mutlaka yapın ve süreci başlatın. Bulunduğunuz yerdeki temsilcilerimiz ile iletişime geçebilir, süreci birlikte yürütebilirsiniz.
  • Tüm emek ve meslek örgütlerine çağrımızdır. Bunu ortak, birlikte ve güçlü bir tutum ve eylem hattına dönüştürebiliriz, dönüştürmeliyiz.
  • SES Şube/temsilcilik yönetimlerimize ve iş yeri temsilcilerimize çağrımız ve kararımızdır; bizler bu sürecin aktif yürütücüsü olacağız. Kayıt ve bildirim konusunda ısrarcı olacağız. Üyemiz olsun olmasın tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile aktif olarak bu çalışmayı yürüteceğiz. Baskılar sonucu başvuru yapamayan emekçi arkadaşlarımız için de başvuruları bizler yapacağız. Bu bizim çalışan sağlığı ve toplum sağlığını koruma sorumluluğumuzun bir gereğidir.
  • Ayrıca SGK’nın hukuka aykırı genelgesinin iptali için dava açıyoruz.

Salgını fırsata dönüştürerek emekçilere dönük gelişen saldırı politikalarına ve uygulamalara karşı mücadeleyi büyüteceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. 15.05.2020 – Merkez Yönetim Kurulu”

emek.org.tr

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar