İşsizlik çığ gibi: Bir yılda 501 bin yeni işsiz

DİSKAR raporu: Ağır kriz tablosunda ekonomide küçülme, yüksek enflasyon ve işsizlik birlikte yaşanıyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyona yükseldi. 2018 yılı verilerini değerlendiren DİSK-AR, ekonomide küçülmenin işsizliği tetiklediğini ve sanayi üretiminin de bir yılda yüzde 6,5 azaldığını açıkladı.  Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyona yükseldi. Genç işsizliği 1,2 milyona yaklaşırken, kadın işsizliği 1,5 milyonu […]

DİSKAR raporu: Ağır kriz tablosunda ekonomide küçülme, yüksek enflasyon ve işsizlik birlikte yaşanıyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyona yükseldi.

2018 yılı verilerini değerlendiren DİSK-AR, ekonomide küçülmenin işsizliği tetiklediğini ve sanayi üretiminin de bir yılda yüzde 6,5 azaldığını açıkladı.  Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyona yükseldi. Genç işsizliği 1,2 milyona yaklaşırken, kadın işsizliği 1,5 milyonu geçti. İşsizlik sigortası 211 bin başvuru olurken, tarım dışı işsizlik oranı 13,6’ya yükseldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Ocak 2019 günü açıkladığı Ekim 2018 dönemi İşgücü İstatistikleri ile İŞKUR tarafından açıklanan Aralık 2018 dönemi verilerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Ekim 2018 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdi.

Ekim 2018 dönemi TÜİK İşgücü İstatistikleri ile son İŞKUR ve SGK verileri işsizlikte krizin etkisinin giderek belirgin hale geldiğini gösteriyor.

TÜİK’e göre Ekim 2017 döneminde yüzde 10,3 olan dar tanımlı standart işsizlik 1,3 puan artarak Ekim 2018’de yüzde 11,6’ya yükseldi. Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bine yükseldi.

TÜİK verilerine dayanarak, standart işsizlik hesaplaması dışında alternatif ve gerçek bir işsizlik hesaplama yöntemi olarak kabul edilen “geniş tanımlı işsiz sayısı” DİSK-AR tarafından Ekim 2018 itibariyle 6 milyon 351 bin olarak hesaplandı.

Geniş̧ tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,3 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemine göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 517 bin arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6’ya yükseldi. İşsizlik sigortasında rekor başvuru Aralık 2018’de yaşandı. Başvuru sayısı 211 bine yükseldi.

İŞSİZLİK SİGORTASINA REKOR BAŞVURU: 211 BİN

İşsizlik sigortasına başvuru Aralık 2018 itibariyle 211 bine ulaştı. 2017 yılında işsizlik sigortasına başvuranların toplam sayısı 1 milyon 318 bin oldu. 2018 yılında ise başvurular 1 milyon 630 bine yükseldi. Böylece işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 292 bin kişi arttı. Son bir yılda işsizlik sigortasına başvuranların oranı yüzde 24 arttı.

DİSK-AR önerileri:

İşsizliğin yaratacağı toplumsal tahribatı önlemek için güçlü̈ sosyal politikalara ihtiyaç̧ vardır:

– İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

– “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

 

-Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

– İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

– Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

– Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

– Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

– Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

– İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.

– İşsizlik sigortası yararlanma koşulları iyileştirilmelidir. Son üç yılda 600 gün çalışma koşulu kriz döneminde 180 güne indirilmelidir.

– Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler