Endüstriyel-kültürel miras Feriköy-Bomonti Bira Fabrikası yıkılıyor

1890 yılında İstanbul-Feriköy’de kurulan Bomonti Bira Fabrikası 1998 yılından bugüne kadar endüstriyel tarih mirası sayılarak “korunması gereken kültür varlığı” statüsünde korunan fabrika binaları yıkılıyor. Yıllardır burayı ele geçirmeye çalışan bir islami-dini derneğin projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylandı. Şişli halkının ve TMMOB mimarlar odasının uyarıları, konuyla ilgili talepleri ve itirazları dikkate alınmadığı bir süreç sonunda, […]

1890 yılında İstanbul-Feriköy’de kurulan Bomonti Bira Fabrikası 1998 yılından bugüne kadar endüstriyel tarih mirası sayılarak “korunması gereken kültür varlığı” statüsünde korunan fabrika binaları yıkılıyor.

Yıllardır burayı ele geçirmeye çalışan bir islami-dini derneğin projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylandı.

Şişli halkının ve TMMOB mimarlar odasının uyarıları, konuyla ilgili talepleri ve itirazları dikkate alınmadığı bir süreç sonunda, tarihi Bomonti Bira Fabrikası binasının yerine dinsel kurum ve faaliyetler kapsamında bir kültür merkezi yapılmak isteniyor.

Yıkıma karşı Şişli ilçesinde bulunan demokratik kitle örgütleri, partiler, siyasi gruplar, öğrenci örgütleri ve yerel demokratik platform grupları mücadele sürdürüyor. Yıkım başlaması nedeniyle Şişli Demokrasi Meclisi, Öğrenci kolektifleri gibi oluşumlar konuyu gündeme getirerek binanın erken sanayi döneminden kalan kültürel miras olarak korunmasını ve diyanetin bir İslami dernek üzerinden ideolojik kültürel yapılaşmasının engellemesini istiyorlar. Bu amaçla da tartışmalar ve örgütlenme çalışmaları yürütülüyor.

Dün Öğrenci  Kolektifi grubu konuya duyarlı davranarak yaptığı basın açıklamasıyla yıkımı protesto etti.

 

‘KENT BELLEĞİNİN ÖNEMLİ PARÇASI OLAN BU BİNALARIN YIKILMASI KABUL EDİLEMEZ’

1890 yılında Feriköy’’de kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binaları 1934’e TEKEL’e geçmiş, 1998 yılında da İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu tarafından “korunması gereken kültür varlığı” statüsüne alınarak tescil edilmişti.

Kurul daha sonra 13 Haziran 2019 tarihinde aldığı kararla, “Topçu Kışlası” projesinin de mimarı olan Halil Onur’un tescilli yapıların bulunduğu alana ilişkin hazırladığı ve içinde mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark bulunan projeyi de uygun bularak, söz konusu taşınmazların söküm ve yıkımına da izin vermişti.

İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Hazine Maliyesi’ne ait Bomonti Bira Fabrikası’nın birer parçası olan “Eski Malt Binası”, “Eski Silo”, “Eski Arpa Temizleme Binası” ve “Eski Kazan Dairesi” taşınmazlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisine onay vermişti.

Diyanet’e devredilen ve yıkılarak yerine mescit, yurt ve otopark yapılması planlanan tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın kalan binalarının, süren davalara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ruhsatıyla yıkımı gerçekleştiren şirket yöneticisi yaptığı açıklamada:

“Burada bilindiği üzere tarihi Bomonti Bira Fabrikası vardı. Bu bina aynı şekilde, aynı mimariyle kültür merkezi olarak yapılacak. Burada mescit, yurt ve altlarında otopark olacak. Burası Şişli İlçe Müftülüğü tarafından iş olarak bize verildi.” Dedi.

Tarihsel mirasın yıkılarak ranta kurban edilmesi ve burada yapılmak istenen kurumlaşmaya karşı, ilçe halkının iradesinin hiçe sayılması tavrını kabul etmeyen platform ve örgütsel kurumlar tarafından mücadelenin örgütlenmesi ve sürdürülmesi bekleniyor.

emek.org.tr

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar