Büro emekçilerinin toplu sözleşme öncesi 25 maddelik TİS talepleri

Büro Emekçileri Sendikası Mardin Şubesi, yaklaşan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin 25 maddelik talep listesini önceki gün açıkladı. 2020-2021’i kapsayan görüşmeler için Memur-Sen’in masaya oturmaya hazırlandığını belirten BES Mardin Şube Başkanı M. Emin Özel “Ancak bugüne kadar siyasi iktidarın kamu emekçilerine yönelik hak gasplarına karşı mücadele etmek yerine kamu emekçilerini bölen ve bu saldırıları kabul […]

Büro Emekçileri Sendikası Mardin Şubesi, yaklaşan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin 25 maddelik talep listesini önceki gün açıkladı.

2020-2021’i kapsayan görüşmeler için Memur-Sen’in masaya oturmaya hazırlandığını belirten BES Mardin Şube Başkanı M. Emin Özel “Ancak bugüne kadar siyasi iktidarın kamu emekçilerine yönelik hak gasplarına karşı mücadele etmek yerine kamu emekçilerini bölen ve bu saldırıları kabul etmesini sağlama görevini yerine getiren bir konfederasyondan, doğal olarak kamu emekçilerinin bir beklentisi kalmamıştır” dedi.

Kamu emekçileri dönemsel toplu iş sözleşmesi (TİS)  nedeniyle KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Mardin Şubesi, taleplerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Mardin şubesi binasında yapılan açıklamasını BES Şube Başkanı M. Emin Özel okudu.

Özel, BES şube ve temsilcilikleri ile beraber hazırladıkları “Kararlı Mücadele, Kazanımlı Toplu Sözleşme İçin TİS Taleplerimiz” isimli talep toplama kitapçıklarını alanlarda, işyerlerinde dağıttıklarını belirtti. Özel, büro emekçilerinden toplanan yazılı formların BES Genel Merkezi’ne ve KESK’e gönderildiğini kaydetti.

“Kamuoyunun ve emekçilerin gözünden kaçırılan, kapalı kapılar arkasında imzalanan satış sözleşmelerine artık yeter diyoruz” diyen Özel, büro emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

-Öncelikle kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı önündeki yasal ve fiili engeller kaldırılmalı, özgür bir toplu sözleşme düzeni yaratılmalıdır.

-OHAL KHK’leri ile hukuk dışı bir şekilde hayata geçirilen ihraçlar ve açığa almalara son verilmeli, hukuki deliller ve mahkeme kararları olmadan ihraç edilen tüm kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilmelidir.

-2018-2019 toplu sözleşme dönemine ilişkin ekonomik kayıplarımız, TL’de yaşanan değer kaybı ve satın alma gücündeki azalma üzerinden net bir şekilde hesaplanarak ödenmeli ve söz konusu fark, kamu emekçileri ve emeklilerin taban aylığına mutlaka yansıtılmalıdır.

-Yılın ikinci yarısında maaşlarımızda yaşanan erimenin önüne geçilebilmesi için vergi dilimi soygununa son verilmeli, açlık sınırı altındaki ücretlerden vergi, sigorta vb. gibi kesintiler kaldırılmalıdır. %15 olan 1’inci gelir vergisi dilimi %10’a indirilmeli, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlarda gelir vergisi, birinci vergi diliminde sabitlenmelidir.

-Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulamasından vazgeçilmelidir.

-Temel ücretler arttırılmalı, en düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.

-Her türlü ek ödemenin emekli aylığına yansıması sağlanmalıdır.

-2019 Yılı için gerçekleşen Enflasyon+ Büyüme Oranı (Refah Payı) kadar ek zam yapılmalıdır.

-TÜİK verilerine göre, 2020 itibariyle ortalama kira bedeli olan bin TL kira yardımı ödenmelidir.

-Bütün büro emekçilerine; yılda bir olmak üzere bin 500 TL giyim yardımı ödenmelidir.

-Eş ve çocuk yardımı 750 TL olmalıdır.

-Kamu emekçilerine, yılda iki kez tam maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.

-Çalışmayan eş için yapılan aile yardımı emeklilikte de devam etmelidir.

-Kamuda siyasi kadrolaşma uygulamalarına son verilmeli, yöneticilerin belirlenmesinde ve ilk atamalarında sendikal, siyasal referanslar değil, liyakat temel alınmalıdır.

-Ek göstergelerde güncelleme yapılarak, ilk, orta ve lise mezunlarının da ek göstergeden yararlandırılmasına imkan sağlanarak, en az 3600 ek gösterge tüm büro emekçilerine verilmelidir.

-Sözleşmeli olarak işe başlatılan büro emekçileri kadrolu istihdam edilmelidir.

-Sözleşmeli büro emekçilerine görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girme hakkı verilmelidir.

-Kadrolu çalışanlar ile sözleşmeli çalışanların her türlü izin hakları eşitlenmelidir.

-Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği 4/b’li emekçilerin,  4/a’lı emekçiler kadar ek ödeme alması sağlanmalı, görevde yükselme, kıdem, izin gibi özlük ve sosyal hakları iyileştirilmelidir.

-Kadrolu çalışanlar ile sözleşmeli çalışanların her türlü izin hakları eşitlenmelidir.

-Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği 4/b’li emekçilerin,  4/a’lı emekçiler kadar ek ödeme alması sağlanmalı, görevde yükselme, kıdem, izin gibi özlük ve sosyal hakları iyileştirilmelidir.

-Kadınların işyerlerinde maruz kaldığı cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ile taciz ve mobbingi önleyici politikalar ve mekanizmalar oluşturulmalıdır. Taciz ve mobbingin açığa çıkmasını kolaylaştırıcı, failleri caydırıcı ve mağdurları koruyucu tedbirler alınmalıdır.

-Doğum öncesi ve sonrasında kadının ihtiyacına göre kullanabileceği en az 24 ay ücretlidoğum (analık) izni uygulanmalıdır.

-Analık izni bitiminden çocuğun ilköğretim yaşına kadar anneye ve babaya ayrı ayrı ücretli ve devredilemez en az 1’er yıllık ebeveyn izni hakkı verilmelidir.

-Süt izinlerinin kullanımının önündeki her türlü yasal ve fiili engel kaldırılmalıdır.

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar