Uluslararası Sendikal Konfederasyonlardan Erdoğana Mektup

ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) ve  ETUC ( Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) Recep Tayyip Erdoğan’a , TBMM’de görüşülen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısının uluslararası normlara aykırılığını belirten bir mektup gönderdi.

 

ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) ve  ETUC ( Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) Recep Tayyip Erdoğan’a , TBMM’de görüşülen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısının uluslararası normlara aykırılığını belirten bir mektup gönderdi.

Brüksel’den 15 Ekim’de, 153 ülkede 308 sendikadan 175 milyon işçiyi temsil eden  ITUC ve ETUC Genel Sekreterlerince yazılan mektupta, ILO ve küresel sendikal hareketler tarafından yasanın kaygılandırdığı yönünde açıklamalar gelmesine rağmen bu haliyle TBMM’den geçmek üzere oluşunun üzücü olduğu belirtildi.

Sendikal hak ve özgürlükleri, toplu iş sözleşmelerini kısıtlayacak ve engelleyecek olan, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısına dair, ITUC ve ETUC’un sessiz kalamayacağının altı çizildi. ITUC ve ETUC imzalı 2011 Aralık ayında gönderilen diğer mektup anımsatılarak, işçi haklarında ilerlemenin aksine ciddi bir gerilemenin yaşandığı vurgulandı.

Yasa tasarısının uluslararası hukuka uygun olmayışı şu ifadelerle eleştirildi. ‘’Nisan 2012’de, ILO ofisi aralarında 87 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü 98 No’lu Örgütlenme Hakkı ve Toplu Sözleşme Hakkı sözleşmelerinin de yer aldığı ILO temel sözleşmeleri ile uyumlu olması için yasada yapılması gereken değişiklikleri açıkça belirten bir Memorandum yayınlanmıştır. Görüşülmekte olan yasanın ne ILO ne de sendikal hareketin taleplerini içermemesinden derin üzüntü duyuyoruz. Aksine ikili barajı korumaktadır. Dahası, şu anda yüzde 10 olan ülke düzeyindeki barajı şeklen düşürürken aynı zamanda sektörleri birleştirmek ve hesaplamanın temellerini değiştirmektedir. Bu durum işkolundaki işçi sayısını arttırarak, barajı fiili olarak yükseltmektedir

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler