TMMOB SUSMADI, SUSMAYACAK!

Ülkenin talan edilmesine karşı direnen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin etkisizleştirmesini amaçlayan yeni yasanın geri çekilmesi için TMMOB, sendikalar ve diğer meslek örgütleri Taksim’de bir yürüyüş gerçekleştirdi.

TMMOB susmadı, susmayacak

Ülkenin talan edilmesine karşı direnen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin etkisizleştirmesini amaçlayan yeni yasanın geri çekilmesi için TMMOB, sendikalar ve diğer meslek örgütleri Taksim’de bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Galatasaray Lisesi önünde saat 13:00’da başlayan yürüyüşte yol boyunca ‘TMMOB halktır susturulamaz’, ‘TMMOB susmaz, susturulamaz’, ‘Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek’ sloganları atıldı. Yürüyüş Taksim Meydanı’na kadar sürdü. Islıklar ve sloganların yanı sıra İstiklal Caddesi boyunca ‘Kentlerimizi, ormanlarımızı, geleceğimizin denetimini sermayeye peşkeş çekmek isteyen AKP’ye karşı yürüyoruz’ konuşmaları yapıldı.

AKP iktidarının çıkartmak istediği yeni yasalarla, sendikaların ve meslek örgütlerinin tasfiyesi ve içeriğinin boşaltılmasına yönelik saldırıları sürüyor. Sendikalar ve meslek örgütleri ise mücadeleyi sokağa taşıma hedefinde. TMMOB ise AKP iktidarının sessiz ve suskun odalar talebine karşı daha fazla mücadele vereceklerini ve susmayacaklarını belirtiyor.

Taksim Meydanına gelindiğinde TTB Yönetim Kurulu üyesi Ali Çerkezoğlu tarafından bir konuşma yapıldı. AKP iktidarının bu yeni yasayla TMMOB’u susturmak ve etkisizleştirmek istediğini, kendisine muhalif tüm güçleri sessizleştirmek istediğini vurgulayan Çerkezoğlu ‘AKP kendisine yandaş istiyor. Dava açmayan, mücadele etmeyen bir oda istiyor.’ dedi.

TMMOB’un, sendikaların ve diğer odaların AKP’nin bu yandaş yaratma çabasına karşı birlikte mücadele ederek kazanacaklarını belirten Çerkezoğlu ‘Odalarımıza Sahip Çıkacağız’ dedi.

TMMOB’un yürüyüşüne İstanbul Tabip Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, KESK, DİSK ve Devrimci Mücadelede Mühendis ve Mimarlar destek verdi.

Emek.org.tr

TMMOB susmadı, susmayacak

TMMOB susmadı, susmayacak

İlgini çekebilecek diğer içerikler