İSİG raporu

Devlet ve sermaye ders almıyor! Kar hırsı ölüm ve hastalık risklerini görmelerine, önlem almalarına engel oluyor. Uyarılara rağmen, duyarsızlık ve inatla Sao Paulo uçak gemisi ölümcül hastalık riskleriyle getiriliyor. İSİG Meclisi raporunu açıkladı: ezilme, patlama, yüksekten düşme, zehirlenme, asbest kullanımı ...

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günüdür. Ancak kapitalist toplumsal ilişkilerin hakim olduğu Dünya’da, milyonlarca çocuk ucuz işgücü olarak çalıştırılıyor. Kapitalizmde bu insanlık sorunu çözülemez; ucuz diye çocuk emeği kullanılmakta ısrar ediliyor, çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Uluslararası Çalışma ...

İSİG Meclisi Ocak 2019 ayına ait iş cinayetleri raporunu açıkladı: “Zehirlenerek, boğularak, ezilerek, kalp krizi geçirerek, yüksekten düşerek… Ocak ayında en az 155 işçi yaşamını yitirdi” Ocak ayında 10’u çocuk, 11’i kadın ve 19’u göçmen işçi yaşamını yitirdi. İSİG raporu ...

İSİG iş cinayetleri raporuna göre, 2018 Temmuz ayında gerçekleşen iş kazalarında en az 195 işçi yaşamını yitirdi… Raporda meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen sadece dört iş cinayeti  (üç çiftçi ve bir inşaat işçisi) yaşandığını da açıklandı. Rapor yaşanan iş kazalarındaki iş ...

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığı ve yandaş iş adamları 3. havalimanı inşaat sahasında çok iddialı bir ‘hedef sıfır kaza’ kampanyası başlattı… Ancak görüyoruz ki yaşanan iş kazaları, bakanlık ve seferberlik dinlemiyor ve can almaya devam ediyor. Kâr hırsı ve düşük maliyetli ...

Madenlerde insanca çalışma koşullarından söz edilemez. Maden patronu gözünde madencinin hayatı değersizdir, ölümleri işin fıtratından sayılır. Sorumluların yargılanamadığı, madenlerde denetim mekanizmalarının çöktüğü, kurallı çalışmanın terk edildiği, sendikaların işveren kurumu haline geldiği maden sektöründe adalet yoktur. Denetimsizlik, işçi sağlığı ve iş ...