Maçka Demokrasi parkında “herkes için adalet”

İstanbul-Maçka Demokrasi parkında “herkes için adalet” nöbeti, 4.gününde kitlesel katılımlarla devam ediyor. Pazar günü yağmurlu havaya rağmen, İstanbul’un birçok yerinden gelen insanlar Maçka parkını eylem alanına çevirdi. Maçka parkına gelenler yabancı değil, yani bizim “adalet” isteyen insanlarımız… İstanbul Hayır meclisleri, sendikalar, meslek örgütleri, dernekler, yerel platformlar, farklı partilerden örgütlü ve örgütsüz insanlarımız… AKP karşıtı ve […]

İstanbul-Maçka Demokrasi parkında “herkes için adalet” nöbeti, 4.gününde kitlesel katılımlarla devam ediyor.

Pazar günü yağmurlu havaya rağmen, İstanbul’un birçok yerinden gelen insanlar Maçka parkını eylem alanına çevirdi.

Maçka parkına gelenler yabancı değil, yani bizim “adalet” isteyen insanlarımız… İstanbul Hayır meclisleri, sendikalar, meslek örgütleri, dernekler, yerel platformlar, farklı partilerden örgütlü ve örgütsüz insanlarımız… AKP karşıtı ve farklı konularla ilişkili adalet talebiyle bir araya gelenlerin coşkulu yüzlerinde “herkes için adalet” okunuyor.

Parkta sürekli bir hareketlilik, toplu türkü ve marş söyleme, slogan atma, kürsü konuşmaları yoğunluğu var. “Faşizme karşı omuz omuza” en çok atılan slogan, baskılara karşı birlikteliği ve ortak mücadele arzusunu dile getiriyor.  “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği” emekçi halklar arası dostluk ve dayanışmayı,  “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganıyla da Maçka’da toplumsal kurtuluş arzusunu işaret ediyor.

Birkaç gözlemimizi oldu, onları aktaralım. Maçka parkının düzeni, ilk günden daha iyi biçimde ve eylemliliğin 4. gününde giderek daha derli toplu oluyor. Ses sisteminin kurulması kurumsal organizasyon gücünü de gösteriyor. Sorgulayan katılımcılar arasında, polis baskısı ve CHP lilerin gereksiz denetimlerde bulunması eleştiri konusu oluyor. Gıda ve su gibi ihtiyaçların belediyelerden karşılanması yöntemi eleştiri almaya başladı. Başta sağlık ve beslenme konularında Komünal dayanışmanın eksikliği işaret edilirken, bunun gelişmesi yönünde sesler de yükseliyor.  Aslında gezi deneyimi ışık tutuyor ve gezi referansıyla konuşanlar az da değil. Kadınların ve orta yaş ve üzeri insanların sürekliliği dikkat çekiyor. Sanatçılar, milletvekilleri, aydınlar, yazarlar… İşçiler grup grup gelmeye başladı bile…

Örneğin 4. Günde, DİSK-Genel İş sendikası üyeleri ve yönetim kurulu geldi. Onlardan biraz önce ise “Avcılar Emek ve Demokrasi güçleri” Maçka parkında yerini aldı. Bu platformu oluşturanlar farklı siyasi ve sosyal grupların mensupları, yerelden oluşturdukları topluluklarıyla ve taşıdıkları “Herkes için adalet”, “tek adam rejimini kabul etmiyorum”,” ihraç edilen öğretmenler geri alınsın” dövizleriyle parkta alkışlanarak karşılanıyor. Platformu oluşturanlar HDP, HDK, Halkevleri, Emek ve özgürlük cephesi, Avcılar CHP grubu, Kültür sanat derneği ve Emekli dayanışma sendikasından insanlarımız… Yani her yerden insanlarımız bir araya gelmeye başlamış ve Maçka parkı bizim siyasal çeşitliliğimizi/zenginliğimizi gösteriyor.  Maçka üzerine “Heval iyi de sanki biraz izole bir yer seçmişler” diye sohbet edenler de kavgada omuz omuza veren/verecek olanlarımızdır.

“Gezi direnişi”, “Hayır” ve şimdi de “adalet yürüyüşü”; bir “halk hareketi “olabilir mi, göreceğiz…

Maçka’da yankılanan DİSK işçi grubunun sloganları, uç veren direniş havasının emekçi karakterini de gösteriyor. Türkülerin ve marşların seslendirildiği kürsüden konuşmalar devam ediyor. Emek hakları dile getirilirken AKP hukuksuzlukları da yerden yere vuruluyor, eleştiriliyor.  DİSK yöneticileri  “Emeğiyle, doğasıyla, kentleriyle tüm ülkeyi sermaye talanına açanlara karşı sadece insanlarımız için değil, ağaçtaki yaprak, daldaki zeytin, deredeki balık için de adalet istiyoruz. Biz tek adamın fermanıyla değil, eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir Anayasa’nın güvencesi altında yaşamak ve çalışmak istiyoruz.” Derken, toplumsal talepleri de ifade ediyordu.

İstanbul’un her köşesinden gelen insanlar Maçka’da toplanıyor. Farklı birçok örgütsel ve kurumsal yapılardan yurttaşlarımız emekten, demokrasiden, eşitlikten, hukuktan yana tutumlarıyla parka akın ediyor. Emekçi halkların sisteme eleştirilerini ve toplumsal özlemlerini ortaklaşa dile getiriyorlar.

Maçka parkında “adalet” talebi, halk tarafından sahipleniliyor, umut veriyor.

 

emek.org.tr

 

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar