Hükümet ve THY Yönetimi Üzerindeki Uluslararası Baskı Artıyor

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Evelyn Regner (Avusturya Sosyal Demokrat Partisi) ve Jutta Steinruck (Alman Sosyal Demokrat Partisi), 14 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa Komisyonu'na “Türkiye'de grevhakkının ihlal edilmesi” konulu bir yazılı soru önergesi ilettiler.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Evelyn Regner (Avusturya Sosyal Demokrat Partisi) ve Jutta Steinruck (Alman Sosyal Demokrat Partisi), 14 Haziran 2012 tarihinde, Avrupa Komisyonu’na “Türkiye’de grevhakkının ihlal edilmesi” konulu bir yazılı soru önergesi ilettiler.

Önergede şu sorular yer alıyor:
1. Komisyon Türkiye hükümetinin ve THY’nin yaptıklarını ve SMS yoluyla işten çıkarma uygulamasını nasıl değerlendirmektedir?
2. Komisyon 31 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen yasa sonucunda grev hakkının sınırlandırılmış olduğunun farkında mıdır? Komisyon, Türkiye’nin AİHS’nin 11. Maddesine (toplanma ve örgütlenme özgürlüğü) aykırı davrandığı görüşünü paylaşmakta mıdır?
3. Komisyon yinelenmekte olan bu ihlallerle ilgili (cf. 13 Ocak 2011 tarihli soru, E-011154/2010) daha önce yaptığından daha sert bir inceleme yapma ve bununla ilgili bir sonraki ilerleme raporunda daha ayrıntılı bir yorum yapma niyetini taşımakta mıdır?
4. Komisyon, Türkiye’de birçok koşula bağlı olan grev hakkı biçimini inceleme ve değerlendirme niyetini taşımakta mıdır?
5. Komisyon, sendikal haklara ve çalışanların haklarına yönelik üst üste yapılan ciddi ihlaller karşısında, ikili görüşmeler bağlamında Türkiye’ye daha önce yaptığından daha ağır bir baskı yapma niyetini taşımakta mıdır?
6. Komisyon bugüne kadar gösterilen çabaların ilerleme sağlamadığı görüşünü paylaşmakta mıdır?;
7. Daha önce, 13 Ocak 2011 tarihinde sunulan soruya (E-011154/2010) verilmiş olan cevapta belirtildiği gibi Komisyon endişelerini ‘dile getirmiş’ ve ‘bu endişeleri [Türkiyeli yetkililerin] dikkatine sunmuştur’ ancak bunun sonucunda çok az ilerleme sağlanabilmiştir. Komisyon, Türkiye’yi Avrupa sosyal standartları doğrultusunda temel reformlar yapmak üzere harekete geçirebilmek için neler yapmayı amaçlamaktadır?
8. Komisyon, toplu iş sözleşmesi ihlallerine karşı greve gidilmesinin yasaklanmasını nasıl değerlendirmektedir?

Soru önergesinin tam metnini okumak için:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-005929+0+DOC+XML+V0//EN

İlgini çekebilecek diğer içerikler