DİSK, TOBB Önüne Yürüdü

Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı TBMM gündeminde iken, uluslararası normalara uygun yasa çıkışını engelleyen TOBB’nin tutumu, DİSK üyeleri tarafından TOBB’un Levent’te bulunan İstanbul Hizmet Binası önünde kitlesel bir eylem ile protesto etti.

Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı TBMM gündeminde iken, uluslararası normalara uygun yasa çıkışını engelleyen TOBB’nin tutumu, DİSK üyeleri tarafından TOBB’un Levent’te bulunan İstanbul Hizmet Binası önünde kitlesel bir eylem ile protesto etti.

“AKP-TOBB-YANDAŞ KONFEDERASYONLAR ELELE, İŞÇİYE VE GERÇEK SENDİKACILIĞA BARAJ KURUYORLAR!” pankartı açan DİSK üyeleri 10’da  Levent metro istasyonunda buluşup,  TOBB önüne yürüdü.

‘’TOBB sendikal haklardan elini çekmelidir! Demokrasiye, emeğin haklarına saygı duymalıdır’’
İşçiler adına açıklamayı DİSK Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu yaptı. TBMM’de geçtiğimiz hafta Toplu İş İlişkileri tasarısının tartışılmaya açıldığı günleri demokrasi tarihinin en karanlık günleri olarak niteleyen Serdaroğlu, kanun tasarısının işçi sınıfı üzerindeki tahribatlarına dikkat çekti. Sendikal örgütlülüğün dağıtılması amacıyla tasarının gündeme getirildiğini, 6.5 milyon işçi için, yani tüm kayıtlı ücretli çalışanların yüzde 58’i için fiili toplusözleşme yasağı anlamına geldiğini belirtti.

12 Eylül kalıntısı dünyada hiçbir ülkede olmayan, işçi-işveren ilişkisine devlet müdahalesi anlamına gelen sendikal barajların utanç sebebi olması gerekirken, bugün sözde çağdaşlık adına barajların arkasına sığınıldığını belirten Serdaroğlu şöyle dedi: ‘’ Varlığının bile tartışılmasının demokrasi açısından ayıp sayılması gereken sendikal barajlar ile emekçilerin toplusözleşme yapacak sendika bulamaz hale gelmesi isteniyor. Eğitim, sağlık, ticaret, inşaat, ulaştırma, basın gibi kritik sektörleri de kapsayan 8 işkolu için yetki konusu sendikal yasağa dönüşüyor. Yani bu yasanın çıkmasından sonra bu sektörlerde çalışan insanlar sendikalaşmak anayasal haklarını kullanmak istediklerinde, kendileri için toplusözleşme yapacak sendika bulamayacaklar.

 Yüzde 10’luk barajı yüzde 3’e indiriyoruz maskesi altında, sektörel birleşmeler, güvenilirliği tartışmalı  SGK verileri, yüzde 10 barajı ayıbından kurtulmak için saklanan gerçek sendikalı oranları ile baraj kimi sektörlerde 2-3 katına çıkartılıyor. 50 yetkili sendikadan 29’u yetkisiz bırakılmak isteniyor. Bilinmelidir ki, bu baraj sendikaların değil, işçilerin, emekçilerin örgütlenme iradelerine karşı korunmaktadır.’’

TOBB işyerleri ve sendikal örgütlülükle bir bağının olmamasına rağmen bu sürece müdahalesini eleştiren Serdaroğlu ‘’ Sendikal hak ve özgürlükleri tanımlarken, sendika düşmanlığı sabit bir yapının bu görüşmelerde ne işi olabilir. 3 işçi ve 1 işveren sendikaları konfederasyonu, yani sendikal örgütlenmenin tarafları arasına bu yapı, hangi anlayış ve amaçla sokulmuş, bu kurumun daha önce oluşmuş olan kısmi mutabakatlara müdahalesine izin verilmiştir. “Çağdaş bir anayasa istiyoruz” diyen TOBB, çağdışı bir sendika yasasını, yani işçileri ebediyen örgütsüz, işverenler karşısında boynu bükük, hak mücadelesinde kolu kanadı kırık bırakmak isteyen sendikal barajları şevkle savunmaktadır. Sendikalar yasası bir sendikasızlaştırma yasası haline getirilmektedir.’’ Dedi.

Serdaroğlu, TOBB’un işçiden taraf; yok etmek istediği sendikal örgütlülüğün sanki bir parçası imiş gösterilmesine de karşı çıktı ve ‘’TOBB, tarafı olmadığı, tersine yok etmek istediği evrensel bir hakkın parçası kılınmıştır. Barajın yükseltilerek sendikal hakların önüne geçilmesinde baş aktör konumuna yükselmiştir. TOBB insanların anayasal haklarını kullanmanın önüne bariyer koyma gayretinden bir an önce vazgeçmelidir. Türkiye’nin demokrasi siciline bir kara daha çalmak anlamına gelen bu hevesinden bir an önce geri durmalı ve sendikalaşma hakkına saygı duymayı öğrenmelidir.’’ Dedi.

Türkiye’yi 200 öncesinin ağır çalışma koşullarına götürmek isteyenlere, demokrasi ve emek düşmanlarına karşı gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda mücadele yürüteceklerini vurgulayan Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından eylem sonlandı.

Emek.org.tr

disk-tobb-onune-yurudu-2

disk-tobb-onune-yurudu-3

İlgini çekebilecek diğer içerikler