Büro emekçileri: ‘Maliye Bakanı’nı gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz’

2014 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, Büro Emekçileri Sendikası üyesi maliye emekçileri üç ayrı yerde eyleme çıktı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2014 yılı bütçe sunumunu eleştiren BES üyeleri, Maliye Bakanı’nı gerçekleri açıklamaya çağırdı. Bakan Şimşek, sunumunda emekçileri enflasyona ezdirmediklerini, eğitime ve sağlığa bütçeden yüksek pay ayırdıklarını, IMF’ye borcu bitirerek borç […]

2014 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, Büro Emekçileri Sendikası üyesi maliye emekçileri üç ayrı yerde eyleme çıktı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2014 yılı bütçe sunumunu eleştiren BES üyeleri, Maliye Bakanı’nı gerçekleri açıklamaya çağırdı.

Bakan Şimşek, sunumunda emekçileri enflasyona ezdirmediklerini, eğitime ve sağlığa bütçeden yüksek pay ayırdıklarını, IMF’ye borcu bitirerek borç verecek duruma geldiğini anlatmıştı. Maliye Bakanı’nın bu sunumuna dair açıklamada şöyle denildi: Maliye Bakanı’nın çizdiği Türkiye Tablosu ile bu ülkede yaşayan emekçilerin Türkiye’si arasındaki farkı cennet ve cehennemle kıyaslamak asla bir abartı olmayacaktır!

Maliye Bakanına göre emekli maaşları bağlanma oranında Türkiye Avrupa’da birinci sıradadır. Maalesef bakanlığını yaptığı teşkilatta on binlerce Maliye Emekçisi emekli olduklarında mevcut maaşlarının 1/3’ünü ancak alabildiklerinden, emekliliği hak ettikleri halde emekli olamamaktadırlar. Evet, Maliye Bakanı kendi çalışanlarının hali böyle iken gözümüzün içine baka baka yalan söylemektedir. Maliye Bakanı 2010 yılında sendikamızla yaptığı görüşmede Gelir Uzmanları ile Memurlar arsındaki 500 TL farkın fazla olduğunu, ek ödemeleri bir enstrüman olarak kullanıp bu farkı azaltma konusunda sendikamıza söz verirken, daha sonra altında kendi imzasının da olduğu 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aradaki maaş farkını neredeyse 1000 TL’ye çıkararak adeta Maliye Emekçileri ile dalga geçmiştir.

Gelinen noktada ise Maliye Emekçileri onlarca yıldır hizmet verdikleri kurumlarında ötekileştirilerek, itilip kakılan ve itibarsızlaştırılarak adeta bir tasfiye sürecine doğru sürüklenmektedirler.

Maliye Emekçilerinin içinde bulunduğumuz yılda yalnızca fazla mesailerin kaldırılmasından kaynaklı yıllık kayıpları 5000 TL’nin üzerindedir. Memur Sen konfederasyonu ile Hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre 2014 yılında maaşlarımızda ortalama 120 TL. artış yapılacaktır. Yapılacak bu artışın vergi diliminde gerçekleşecek artışla elimizden geri alınacağı, dolaylı vergi artışları ve zamlarla mevcut gelirimizin daha da azalacağı ortada iken 2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun fark olarak maaşlarımıza yansıtılmayacaktır.

Maliye emekçilerinin talepleri şöyle:

 Kamuda en düşük maaşın Konfederasyonumuz KESK’in açıkladığı yoksulluk sınırı rakamı olan 3.741 TL seviyesine çıkartılması,

– Yoksulluk sınırı rakamının en alt vergi diliminden vergilendirilmesi,

– Konfederasyonumuzun açıkladığı açlık sınırı rakamı olan 1.183 TL üzerinden herhangi bir kesintinin yapılmaması,

– Ek ödemelerin emekli aylığına esas kazanca dâhil edilmesi,

– Eşit işe eşit ücret talebimizin karşılanması,

– Fazla mesai uygulanmasının kaldırılmasından dolayı oluşan gelir kayıplarımızın karşılanması,

– Bakanlıktaki ayrımcı uygulamalar ile il içi ve il dışı rotasyon uygulamalarına son verilmesi,

– Tüm illerde servis taleplerimizin yerine getirilmesi,

– Fiili olarak genel idari hizmetlerde çalışan yardımcı hizmetlilerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,

– Toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki fiili engellerin kaldırılması,

– Kamuda istihdam edilen 4/B, 4/C, 50/D, taşeron, kapsam için, kapsam dışı vb. gibi farklı statülerdeki kamu emekçileri 4/A statüsüne geçirilerek güvenceli olarak çalıştırılmalı, taşeron ve sözleşmeli çalışma yasaklanmalıdır.

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler