Avcılar belediyesi emekçilerinden TİS eylemi

Avcılar belediyesinde çalışan ve TümBelSen de örgütlü bulunan memurlar, bugün üç aydan beri sonuçlanmayan Toplu İş Sözleşmesinin yapılması için basın açıklaması eylemi gerçekleştirdi. Eyleme Avcılar ilçesinde bulunan sendikalar ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri destek verdi. Bakırköy ve Esenyurt belediyelerinden sonra Avcılar belediyesinde de çalışanların hak eylemlerine başvurması dikkat çekiyor. CHP yönetimindeki bu belediyelerde demokratik haklar […]

Avcılar belediyesinde çalışan ve TümBelSen de örgütlü bulunan memurlar, bugün üç aydan beri sonuçlanmayan Toplu İş Sözleşmesinin yapılması için basın açıklaması eylemi gerçekleştirdi.

Eyleme Avcılar ilçesinde bulunan sendikalar ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri destek verdi.

Bakırköy ve Esenyurt belediyelerinden sonra Avcılar belediyesinde de çalışanların hak eylemlerine başvurması dikkat çekiyor.

CHP yönetimindeki bu belediyelerde demokratik haklar ve yerel yönetime sendikalar aracılığıyla katılım konusunda önemli sorunlar yaşandığı biliniyor. Ücret ve demokratik sendikal haklara yönelik kısıtlama ve baskıların varlığı ise, ayrı bir huzursuzluk ve eylem nedeni olarak gündeme geliyor.

TümBelSen 1 nolu şube yönetimi ve işyeri temsilcileri ve üyelerin katıldığı basın açıklamasında, belediye başkanına çağrı yapılarak emekçi haklarını gözeten adil bir sözleşme için masaya davet edildi.

Şirketlere ödemelerin öncelikli yapılmasının eleştirildiği eylemde “mütahite değil emekçiye bütçe” sloganı ile emekten ve halktan yana bir bütçe düzenlemesi istendi.

Daha önceki süreçlerde de belediye başkanı toplu sözleşmede sıfır zam konusunda ısrar etmiş, hatta ücret azaltılması taktiğini de masaya sürmüştü. Anlaşma sağlanamadığı için zamanında yapılmayan TİS nedeniyle emekçilerin hak kayıpları ile karşılaştığı biliniyor. Geçmiş dönemlerin memurların alacaklarının da ödenmediği Avcılar belediyesinde, 7 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen memur alacakları bulunuyor. Bu nedenle TİS yapılması emekçiler açısından çok önemli.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Bakırköy belediye memurlarının Özgürlük Meydanında yaptığı eyleme katılan Avcılar belediyesinden 37 memura, “izinsiz eyleme katılma” gerekçesiyle baskı anlamında soruşturma açılmıştı. Bu durum TümBelSen 1 nolu şube  tarafından sendika karşıtı mobbing olarak nitelenmişti.

Belediyede mevcut durumu ve gelinen noktayı anlatan Tüm Bel Sen 1 nolu şube açıklaması şöyledir:

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Avcılar Halkımız; Değerli Kamu Emekçisi Mücadele Arkadaşlarımız;

​Bizler belediyelerde örgütlü 30 yıldır var olan 27 yıldır Toplu İş Sözleşmeleri imzalayan KESK bileşeni Tüm Bel-Sen olarak Avcılar Belediyesinde yetkili memur sendikayız. Bu işyerinde de 2005 yılından bugüne toplu iş sözleşmeleri imzalıyoruz. Avcılar Belediyesinde çalışan kamu emekçilerinin talepleri doğrultusunda toplu pazarlık hakkımızı kullanarak kazanımlarımızı korumak ve arttırmak için mücadeleye devam ediyoruz. Emekçilerin hakları konusunda kararlı tutumumuz nedeniyle belediye başkanları ile zaman zaman karşı karşıya geldik. Geçen dönem emekçiler açısından çok kötü bir dönem olmuştur. Toplu iş sözleşmesiyle kazanılan haklarımızı almakta zorlandık, sorunlarımızı demokratik haklarımızı kullanarak Avcılar Halkı ile sık sık paylaşarak, uzun soluklu mücadelelerle haklarımızın önemli bir kısmını alabildik.

​31 Mart 2019 seçiminde emek ve emekçi düşmanı olan, alacaklarımızı ödemeyen belediye başkanı ağır bir yenilgi alarak siyaset sahnesinden silindi. Seçimi kazanan Belediye Başkanı Sayın Turan HANÇERLİ ise ilk iş olarak emekçilerin geçmiş dönemden kalan alacaklarının tamamını ödeyeceğini defalarca söyledi. Hatta işi daha da ileri götürerek “Emekçilerin alacaklarını ödeyene kadar gerekirse Belediyeye yürüyerek giderim” demişti. Gelinen aşamada memurların ödenmeyen 6 ikramiyesine, yeni dönemde 3 ikramiye daha ilave olarak ödenmeyen ikramiye sayısı 9’a çıkmıştır. Sözleşmeli memurların da bir maaşı ve 13 ikramiyesi hala ödenmemiştir. Teknik personelin 2016 yılından bu yana arazi tazminatları ödenmemiştir. Buradan Belediye Başkanına sesleniyoruz ne yazık ki sizin de önceliğiniz emekçiler olmamıştır. Başta müteahhit alacağı olmak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmı ödenmesine karşın, Avcılar Halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştir.

​Geçmişten buyana Avcılar Belediyesinin kötü yönetilmesi, sürekli ekonomik kriz içinde olması Toplu iş sözleşmelerinde emekçiye fatura edilmiştir. Emekçiler de belediyenin durumunu düşünerek özveride bulunmaktadır. Bu nedenle İstanbul’daki CHP’li belediyelerde ortalama 2800-3000-TL bandında TİS ödemesi yapılırken, Avcılar Belediyesi emekçilerine 1200TL+ 4 ikramiye (ortalama 1600TL) ödenmektedir. Yasal olarak zorunlu olmasına karşın Avcılar Belediyesi, emekçilerine yemek çıkarmamakta, sadece memurlara 350TL yemek ücreti verilmektedir, sözleşmeli memurlara ise yemek ücreti verilmemektedir.  Bu olumsuzluklara karşın Belediye Başkanı Sayın Turan HANÇERLİ toplu iş sözleşmesi ile yapılan ödemenin çok fazla olduğunu söylemektedir. Belediye Başkanı ile seçildiği Mart 2019’da yaptığımız toplu iş sözleşmesinde 100TL gibi enflasyonun çok altında bir artış yapılmış, önümüzdeki yıl iyi bir sözleşme yapmayı vaat etmiştir. İşyeri meclisimiz yeni seçilen belediye başkanına şans tanımak için özveride bulunarak bu teklifi kabul etmişti. 2020 yılı Nisan ayında yapacağımız toplu iş sözleşmesi salgın nedeniyle uzun süre ertelenmiş, ancak Belediye Başkanı toplu iş sözleşmesi masasında bu yılda zam yapmadan devam etmek istediğini belirtmiştir. Alacaklarımızın ödenmesinde ise net bir ödeme planı yoktur.

​ Enflasyon ve zamlar karşısında maaşları eriyen, açlık sınırına yakın hayatını idame ettirmekte zorlanan emekçilerin bu anlayışsız yaklaşımlara tahammülü kalmamıştır. Avcılar Belediyesi emlak vergilerine en az %60 artış yaparken, emekçilerden de sürekli özveri beklemesi adil değildir. Emekçiden, hak talebinde bulunmadan özveriyle çalışmalarını isteyen Avcılar Belediye Başkanı’ndan emekçiler de ADALET istiyor!

Belediye başkanı göreve başlamadan önce “Birlikte yönetimi, şeffaflığın kurumsallaştıracağını ve emekçilerin sorunlarına duyarlı olacağını” defalarca söylemiştir. Ancak önceki dönemlerde yaşadığımız adam kayırma ve taraflı yaklaşımlar devam etmektedir. Şeffaflık olmadığı gibi emekçilerin sorunlarını dile getiren yetkili sendikayı işine karışmakla itham etmektedir. 19 aylık dönemde yüzlerce emekçinin yeri değiştirilmiş, emekçilerin işyerine aidiyet duygusu zayıflamıştır. Onlarca emekçi başka kurumlara gitmiş, onlarcası da başka kurumlara gitmek için sıradadır. Bu sorunları dile getiren sendikamızın işyeri temsilcisi sürülmüştür.

Avcılar Belediye Başkanı ile toplu iş sözleşmesi masasında anlaşmak için defalarca yaptığımız görüşmelerde; Belediye Başkanı her seferinde toplu iş sözleşmesi taleplerimize duyarsız kalmıştır. Beş yıla yakın bekleyen ve yeni dönemde de üstüne eklenen alacaklarımız enflasyon karşısında iyice erimiş ve ödenmemiş, verilen sözler yerine getirilmemiştir. İşyerinde yaşanan sorunlar artarak devam etmektedir. Emekçilere haksızlık yapmayı kurumsallaştırmak için işyeri temsilcimizi sürmesi hatta sendika sorumluluk sahasında bulunan ve sorun yaşanan diğer ilçe belediyesi çalışanlarıyla dayanışmayı seçen Avcılar Belediyesi çalışanlarına soruşturma açacak kadar yerini şaşırmıştır. Emeğe, emekçiye karşı olumsuz tutumlarıyla birlikte sendikamızı zayıflatma çabası emekçileri rahatsız etmektedir. Belediye Başkanının bu tutumları nedeniyle iş yerinde yaptığımız toplantıda demokratik hakkımız olan örgütlü mücadele zorunlu hale geldiğinden eylemsellik kararı alınmıştır.

Taleplerimizle ilgili işveren tarafı Belediye Başkanı Sayın Turan HANÇERLİ’ ye sesleniyoruz;

-Emekçiler makul taleplerle toplu iş sözleşmesi masasına oturmuştur. Taleplerimizin kabul edilmesini,

-Sözleşmeli memurlara yapılan ayrımcılığa son verilmesini, yemekhane açılana kadar sözleşmeli memurlara da yemek ücreti verilmesini,

-Beş yıla yakın süredir ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini,

-Temsilcimizi, diğer belediye çalışanları ile dayanışan Avcılar Belediyesi emekçilerini ve sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını,

-İş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz.

Meşru taleplerimiz karşılanana ve haklarımızı alana kadar örgütlü gücümüzle demokratik haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!  Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar