‘100.Yılda’ işsizlik rekor düzeyde!

AKP iktidarı işsizliğe çözüm bulamıyor: yaşanan krizle birlikte hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik arttı. Son beş ay içerisinde iş arayanların sayısı 3 milyona ulaştı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Mayıs 2019 günü açıkladığı Şubat 2019 dönemi Hane halkı İşgücü Araştırması ile İŞKUR verilerini değerlendirdi. DİSKAR işsizlik ve […]

AKP iktidarı işsizliğe çözüm bulamıyor: yaşanan krizle birlikte hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik arttı. Son beş ay içerisinde iş arayanların sayısı 3 milyona ulaştı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Mayıs 2019 günü açıkladığı Şubat 2019 dönemi Hane halkı İşgücü Araştırması ile İŞKUR verilerini değerlendirdi. DİSKAR işsizlik ve istihdam raporu şu tespitleri yapıyor:

1-İŞSİZ SAYISI BÜTÜN ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

2-İŞSİZ SAYISI (DAR TANIMLI) 4 MİLYON 730 BİN 

3-GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 7 MİLYON 669 BİN

4-GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22,2

5-İŞSİZLİK ORANI 2008-2009 KRİZİ DÜZEYİNE YÜKSELDİ

6-İSTİHDAM AĞUSTOS 2018-ŞUBAT 2019 ARASINDA 2 MİLYON AZALDI

7-SGK SİGORTALI SAYILARINI 5 AYDIR AÇIKLAMIYOR.

İşsizlik oranlarının 2008-2009 krizi düzeyinde olduğu ileri sürülen raporda, SGK nın  beş aylık güncel sigortalı sayısını açıklamaması da anlamlı bir tutum olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, Şubat 2019 ayı işsizliği ile Türkiye tarihinin en yüksek işsizlik oranlarının yaşandığı 2008-2009 krizindeki işsizlik oranlarına çok yaklaştığı belirtildi. Türkiye tarihinin en yüksek işsizlik oranı yüzde 14,8 ile Şubat 2009’da gerçekleştiği ve Şubat 2019’da gerçekleşen yüzde 14,7’ lik işsizlik oranıyla da, tarihi rekorun tekrarlandığı ifade edildi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN SAYISINDA PATLAMA YAŞANIYOR!

Mart 2018-Mart 2019 verilerine göre, ekonomik kriz ve işsizliğe paralel olarak işsizlik sigortası ödeneği alanların sayısında patlama yaşanıyor. Mart 2018’de 436 bin olan işsizlik ödeneği alanların sayısı Mart 2019’da yüzde 56 artarak 682 bini aştı. Bu artış işsizlikte artışın devam edeceğini gösteriyor.

BÜTÜN İŞSİZLİK TÜRLERİNDE ARTIŞ VAR

Bütün işsizlik türlerinde sıçrama yaşanıyor. 2018 kriz yılının tahribatı işsizlikte görülmekle birlikte işsizlik kategorileri içinde en ağır tahribatı ise genç işsizler ve genç kadın işsizler yaşamaktadır.

Genç işsizliği yüzde 19’dan yüzde 26,1’e genç kadın işsizliği ise yüzde 23,6’dan yüzde 29,3’e yükselmiştir.

Tarım dışı kadın işsizliği Şubat 2018 itibariyle yüzde 16,8 olarak gerçekleşmişti.

Ekonomik kriz tarım dışı genç ve kadın işsizlik oranlarını tırmandırıyor.

DİSKAR raporunda işsizliğe karşı şu önlemlerin alınması öneriliyor:

1-“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

2-Kamu istihdamının artırılması, kamuda güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

3-İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

4-Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

5-Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

6-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

7-Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

8-Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

9-İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.

10-İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları iyileştirilmelidir. Son üç yılda 600 gün çalışma koşulu kriz döneminde 180 güne indirilmelidir.

11-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

 

emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar