Uluslararası Sendikalar Yazdıkları Mektupla Cumhurbaşkanı’nı Uyardılar

“Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu” nun uluslararası sözleşmelere ve mevcut TC Anayası’sına aykırılığı, özellikle sendikal örgütlenme hakkına yönelik kısıtlamalar getirmesi nedeniyle eleştirilerek Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi istendi.

ULUSLARARASI SENDİKALAR ERDOĞANI MEKTUPLA UYARDILAR

Dünya sendikalarından “Sendikalar ve Toplu Sözleşme kanunu veto edilsin” talebi

Uluslararası sendikalar yazdıkları mektupla Cumhurbaşkanı’nı uyardılar.

“Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu” nun uluslararası sözleşmelere ve mevcut TC Anayası’sına aykırılığı, özellikle sendikal örgütlenme hakkına yönelik kısıtlamalar getirmesi nedeniyle eleştirilerek Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi istendi.

Çalışma yaşamına yönelik son yasal düzenlemelerden duyulan kaygılarını ve yasayı ağır dille eleştirerek Cumhurbaşkanı’na yetkilerini de hatırlatan sendikalar şunlardır : BWI (İnşaat ve Ağaç İşleri Enternasyonali), EI ( Eğitim Enternasyonali), IAEA (Uluslar arası Aktörler federasyonu), IndustriALL (Küresel Sanayi Sendikası), IFJ (Uluslararsı Gazeteciler Federasyonu), ITF (Uluslar arası Taşımacılık Federasyonu), ITUC (Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu), IUF (Uluslar arası Gıda Federasyonu), PSI (Kamu Hizmetleri Enternasyonali), TUAC (OECD Sendika Dayanışma Komitesi), UNI (Uluslar arası Sendikalar Ağı), ETUC (Avrupa Sendikalar konfederasyonu).

Uluslar arası emek örgütleri, kendilerinin ve Türkiye’li sendikaların birçok kez yasa tasarısını eleştirdiklerini, ancak bu eleştirilerinin TBMM ve Hükümet tarafından dikkate alınmadığını vurgulayarak, özellikle 6.5 milyon işçinin sendikal nedenle işten çıkarılmaya karşı güvencesini ortadan kaldıran ek maddenin de meclis görüşmelerinde yasaya eklendiğine dikkat çekti.

Uluslararası sendikalar,İşkolu barajı düşürüldüğü iddiası doğru olmadığını, aksine işkolları birleştirilerek pratikte barajlar yükseltildiğine dikkat çekiyor!

Barajlar konusunda Hükümet yetkilileri tarafından barajın %10 dan aşağılara çekildiği belirtilse de bunun doğru olmadığını mektuplarında belirten emek örgütleri , işkollarını birleştirme ve hesap teknikleri değişikliği yoluyla pratikte aslında barajın yükseltildiğine dikkat çekti. Birçok sendikanın TİS yetkisini de bu yasayla kaybedeceğini ve bu durumun uluslar arası İLO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı, TC Anayasası kurallarının ve küresel insan hakları standartlarında kabul edilemeyeceğinin açık olduğu da hatırlatıldı.

Uluslar arası emek örgütleri yasanın Türkiye’li işçilerin mevcut sorunlarını çözmekten çok, yeni sorunlar da eklediği belirtilerek, örgütlenme hakkının ve özgürlüğünün önünde engel teşkil eden bu yasanın, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesini istediler.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler