1.TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTAYI (2. GÜN) NOTLARI

23.12.2012 günü, Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TAŞ. İŞ. DER) “İş kanunu 2. İş maddesinin değişmesi, taşeron çalıştırmanın yasallaştırılmaması için ortak mücadele yöntemleri” konulu Taşeron İşçi Çalıştayı’nın ikinci gün oturumunu gerçekleştirdi.

Emekli İş Müfettişi, sermayenin ve AKP nin stratejisini deşifre etti : “ Herkes Sizleşecek, herkes taşeronlaşacak… Yeni yasal çalışmanın amacı böyle”

Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TAŞ. İŞ. DER) nin Düzenlediği
1.TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTAYI (2. GÜN)  NOTLARI

Taşeron işçi çalıştayı - TAŞ. İŞ. DER.

23.12.2012 günü, Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TAŞ. İŞ. DER) “İş kanunu 2. İş maddesinin değişmesi, taşeron çalıştırmanın yasallaştırılmaması için ortak mücadele yöntemleri” konulu Taşeron İşçi Çalıştayı’nın ikinci gün oturumunu gerçekleştirdi.

İstanbul-Aksaray’da bulunan Petrol-İş sendikası şube binasında çalıştay 2. Gün çalışmalarında, Kamu Şirketleri Personelleri Derneği (Kaşip) İstanbul, Ankara Urfa ve Mersin derneklerinin öneri ve tartışmalarıyla aktif katılımları gözlendi. Çalıştayın 2. Gününde, Tez Koop İş Sendikası ve Hava-İş Sendikası Genel Merkez temsilcileri ve merkezleri İstanbul’da bulunan İşçi  Dernekleri temsilcileri de yer alarak katkı sundular.

Taşeron İşçi Çalıştayı’nın 2.Gününde, iş kanununun 2. Maddesinde yapılacak değişikliklerin çalışma yaşamına etkileri ve buna karşı yürütülecek örgütlenme ve mücadele yöntemleri ele alındı.

TAŞ. İŞ. DER Başkan yardımcısı Güneş Cengiz, yaptığı sunumda derneklerinin kuruluşundan bugüne kadar özellikle sağlık işçileri bağlamında yaşadıkları örgütlenme ve mücadele deneyimlerini özetledi. Dernek faaliyetlerinin lokal ve ulusal boyutlarını açıklarken, TBMM ve Siyasi bağlantıları da dahil hukuki alanda da verilen mücadele ve kazanımlardan söz etti.

1.Çalıştay çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer derneklerin ve sendikaların katkılarına, onların da faal olarak bu çalıştayda yer almalarının önemine değinildi.

Avukat Ercan Kavukluoğlu, 4857sayılı iş kanunu 2. Maddesinin içeriğini açıkladığı konuşmasında asıl işveren-alt işveren ilişkilerini irdeledi. İşçilerin soruları yanıtlandı. Taşeron sisteminin yeni bir madde ile ele alınması gerektiğini de belirten Av. Kavukluoğlu, bu konuda yargıda bir hukuk mücadelesi başlatılarak dava açılabileceğini belirtti.

İşçilerin yargı ve SGK kararına rağmen taşeron işçileri kadroya almayan İ. Ü Rektörlüğü hakkında suç duyurusunda bulunarak, yasadışı uygulamasının hesabı sorularak kararın uygulanmasının sağlanabilir olduğuna dikkat çekti.

Emekli İş Müfettişi çalıştay açıklamasında “ Herkes Sizleşecek, herkes taşeronlaşacak… Yeni yasal çalışmanın amacı böyle” diyerek stratejiyi deşifre etti.

Konuşmacılardan Emekli İş Müfettişi Seyfullah Beysüren yaptığı açıklamalarla, devletin ve sermayenin taşeron sistemiyle esasta sömürü ve baskıyı yoğunlaştırdığı üzerinde durdu.

Deneyimlerini de aktaran Beysüren, işçilerin örgütlenme ve mücadelelerini artırarak, devlet ve siyasi partiler ve meclis üzerinde güçlü baskı unsuru kurmaları gerektiğini vurguladı.

İLO kuralları ve uluslararası yasalara uymayarak yasal mevzuatı bozan tarafın, gerçekte devlet olduğunu açıklayan Beysüren, yargının bir süre öncesine kadar işçiden yana yasaları çalıştırdığını ancak artık o sürecin sona erdiğine de dikkat çekti. Türkiye’de TOBB a bağlı işçi sayısı 30’un altında olan çok sayıda işletmenin bulunduğunu, hükümetin özellikle KOBİ destekcisi olduğunu ve dolayısıyla TOBB baskısıyla taşeron sistemini geliştireceğini ve sendikal hakları kısıtladığını da açıklayarak çok büyük bir örgütlenme baskısı ve mücadelesiyle hakların korunabileceği ve kazanımların olabileceğini anlattı.

Emekli İş Müfettişi Beysüren taşeron sistemini “ herkes sizleşecek, taşeronlaşacak. Yeni yasal çalışma böyle” diyerek, aslında 2.maddenin ve gerçekte mevcut taşeron sisteminin ömrünü doldurduğunu, esnek üretimin global bağlantılarıyla yaşamımızda yer alacağını, taşeron sisteminin de derinleşeceğini açıkladı. Süreçte iş müfettişleri kurullarının kaldırılarak memur düzeyinde mali müşavirlerce denetimin formaliteleştirileceğini de belirterek, katılımcılara aydınlatıcı ve uyarıcı bilgiler verdi.

Çalıştaya örgütlenme ve mücadelenin yükseltilmesi bağlamında da birçok öneri yapıldı. Kitlesel eylemlerin ve kampanyaların düzenlenmesi talebi, önerilerden en dikkati çeken ve tartışılanı oldu.

Çalıştayda söz alan katılımcılar dernekleşme ve sendikalaşma konularıyla bağlantılı sorunlarını tartışarak, çalıştay sonuçları olarak açıklanmak üzere önerilerini yaptılar.

Dernekler üzerinden gelişen taşeron işçi mücadelesinin sendikalaşmayı ve sendikalarla ilişkilenmeyi yadsımadığı konusu da önemle ele alınarak sendikalaşma konusunun ve sendikalarla dayanışmanın geliştirileceği vurgulandı.

Kamu ve özel sektör işçi dernekleri temsilcilerini ve sendika temsilcilerinin katıldığı 2. Gün oturumu bitirilirken, çalıştay sonuçlarının daha sonra açıklanacağı ve bir yol haritasının tartışılacağı ifade edildi. 23.12.2012   İstanbul

Emek.org.tr

taşeron işçi çalıştayı taş. iş. der

taşeron işçi çalıştayı taasisder

 

tasisder taşeron işçi çalıştayı

İlgini çekebilecek diğer içerikler