feminizm

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dün dünyanın her yerinde gösterilerle kutlandı. Toplumsal cinsiyet politikaları, kadına yönelik baskı, şiddet ve sömürü protesto edildi. Kadın hakları savunuldu, cinsiyetçi politikalar eleştirildi. 17.Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar dün İstanbul Beyoğlu’nda Fransız Kültür Merkezi ...

Kadın emeğini sömüren ve kadını metalaştıran kapitalist toplumsal ilişkiler, bunun üzerine püskürtülen gerici toplumsal değerler sistemi ve erkek egemen anlayış; insanlıktan sapmış bu üçlemenin yarattığı toplumsal cinsiyet olgusu ve dayatılan roller, kadınların insanca koşullarda eşit ve özgür yaşamasına engeldir. Toplumsal ...