CUMHUR İTTİFAKINA OY YOK!

Daha demokratik toplumsal yaşam için, AKP iktidarının gönderilmesi olanağının ortaya çıktığı Cumhurbaşkanlığı seçimi  önemli bir dönemeçtir. Bizler de Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP ittifakına oy vermeyerek onları gönderelim diyoruz.

AKP iktidarına, gerici Cumhur ittifakına oy yok!

ÇÜNKÜ:

AKP iktidarının sürdürmek istediği insanlık dışı toplumsal koşulları, yoksulluk ve açlığı, baskı ve şiddeti, kadınlar üzerindeki cinsiyetçi ayrımcılığı, gençlere dayatılan geleceksizlik işsizlik sarmalını, emeklilerimizin içine itildiği açlık ve yoksulluğu reddediyoruz.

Bunların tek sorumlusu olan AKP iktidarını ve yandaşlarının egemenliğine son verilmesini doğru ve gerekli görüyoruz.

Hayatı üreten biz emekçilerin insanca koşullarda mutlu, refah içinde ve gelecek kaygısına düşmeden adaletli koşullarda yaşamak hakkımız vardır. Halklarımızın demokratik hak ve hukuklarına sahip olarak eşit, özgür, barışçıl, güven veren demokratik koşullarda yaşamalarından yanayız!

Bugün tüm devlet kurumları ve işleyişleri, her şey AKP lileştirilmiştir. Hak ve hukukun yok edildiği, adaletsizliğin kol gezdiği, eğitim ve sağlığın ticarileştiği bir ülke istemiyoruz!

Deprem ülkeyiz ancak, enkaz altında kalmayacağımız bir ülke istiyoruz! Rant eksenli politikaların son bulmasını istiyoruz!

Doğanın yıkıma uğratıldığı, iklim krizini körükleyen rant  ve yağma politikaları son bulmalıdır!

İşçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki sömürüye, demokratik hakların kullanımına yönelik baskı ve yasakların olmadığı, çalışma koşularının demokratikleştirildiği koşuşlarda çalışmak istiyoruz! Demokratik toplumsal iktidar ve bu iktidarda hakkımızı kullanmak istiyoruz!

Dinci gericiliğin ve ırkçı milliyetçiliğin toplumsal yaşamda etkili kılınmasına, halklarımızın birbirine kırdırılma politikalarına son verilmesini istiyoruz!

Her türlü çocuk istismarına son verildiği, kadın cinayetlerinin yaşanmadığı eşitlikçi adil toplumsal yaşam koşullarını istiyoruz!

Baskı ve sömürünün, kötülüklerin geriletileceği toplumsal koşullar içinde yaşamak hakkımızdır! Bu temel nedenden dolayı, AKP iktidarının karşısında olan, emek barış ve demokrasiden yana tavır alan devrimci, demokrat, sosyalist kesimlerle birlikteyiz!

Eşitlik, özgürlük, adalet… Onurlu ve insanca yaşamdan yanayız!

Daha demokratik toplumsal yaşam için, AKP iktidarının gönderilmesi olanağının ortaya çıktığı Cumhurbaşkanlığı seçimi  önemli bir dönemeçtir. Bizler de Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP ittifakına oy vermeyerek onları gönderelim diyoruz.

Cumhur ittifakına oy vermiyoruz!

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar