17 No’lu İşkolundaki yetkili işçi sendikalarından ortak açıklama: ‘Birlikte Hareket Edeceğiz’

17 Numaralı Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar işkolunda faaliyet gösteren ve uzun yıllardır yetkili sendika olarak toplu iş sözleşmeleri imzalayan üç sendika, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ile ilgili olarak ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

17 Numaralı Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar işkolunda faaliyet gösteren ve uzun yıllardır yetkili sendika olarak toplu iş sözleşmeleri imzalayan üç sendika, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ile ilgili olarak ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantı, Tez Koop-İş Sendikası Genel Merkezi’nde, Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk, Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Osman Gürsu ve Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney tarafından gerçekleştirildi. Sendikaların yöneticilerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında DİSK’e bağlı Sosyal-İş ile Türk-İş’e bağlı Tez Koop-İş ve Koop-İş Sendikalarının oluşturduğu ortak metin, Tez Koop-İş Genel Başkanı Osman Gürsu tarafından okundu.

‘Tasarı beklentileri karşılamaktan uzak’
Üç sendika adına hazırlanan konuşmayı gerçekleştiren Tez Koop-İş Genel Başkanı Osman Gürsu, sendikal örgütlenmeye engel ve yasaklar getiren 12 Eylül mirası olan mevzuatının 30 yıldır yürürlükte olduğunu, bu açıdan Meclis’te görüşülmekte olan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek “Ancak söz konusu tasarı beklentileri karşılamaktan uzaktır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi, ILO sözleşmeleri, AB müktesabatı ve Avrupa Sosyal Şartı ile uyumlu olmayan Tasarı, sendikal hak ve özgürlükleri geliştirmemekte, yasakları sürdürmekte, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmamakta, örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkını güvence altına almamaktadır.” şeklinde konuştu.

‘Sendikal haklar geriye götürülüyor’
Gürsu, söz konusu tasarıyla beraber, sendikal hakların daha da geriye götürüldüğünün altını çizerek, işkolu barajının düşürülmüş gibi gösterilmesine rağmen, bu barajın fiilen yükseltildiğini vurguladı. Tasarıyla beraber hali hazırda toplu sözleşme yapabilen 50 sendikadan en az 29’unun baraj altında kalarak sözleşme yapamaz duruma getirileceğine dikkat çeken Gürsu, “Türkiye’de 17 no’lu “Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar” işkolunda çalışan işçilerin önemli bir kısmı, yeni barajın uygulanmasının ardından, Anayasal bir hak olan toplu sözleşme hakkını kullanamaz hale gelecek, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’ya aykırı biçimde sendikal haklardan mahrum kalacaktır.” dedi.

‘Sendikal hareketin geleceği tehdit altında’
2001 yılından beri sosyal taraflar arasında süren görüşme ve çalışmalarda, yetkili sendikaların toplu pazarlık hakkının korunması konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak tasarının gündeme gelmesiyle bu noktaların göz ardı edildiğini söyleyen Gürsu, “Meclis gündemindeki tasarı, söz konusu mutabakatı yok saymaktadır. Hatta kamuoyuna yansıdığı üzere, tasarıda önergelerle yapılacak son dakika değişiklikleri ile komisyonlarda dahi görüşülmeyen, tartışılmayan, baraj sorununu çözmek bir yana barajı yüzde 1’den 3’e yükseltecek, sorunu daha da katmerli hale getirecek bir sistem öngörülmektedir.” şeklinde konuştu.
Soruna sendikal hak ve özgürlükler çerçevesinde çözüm aranması gerekirken tam tersinin yapıldığını ifade eden Gürsu, “Türkiye’deki tüm sendikaları kapsayacak böyle bir formül arayışı içine girilmesi yerine, yalnızca Hak-İş’e bağlı yeni kurulmuş, yetkisiz, halihazırda sendika üyesi olan işçileri siyasi tehdit ve baskı yöntemleri ile sendika değiştirmeye zorlayan sendikalara, geçici süre ile yetki verilmesini sağlayacak özel bir düzenleme gündeme getirilmiştir.”diyerek, Türkiye sendikal hareketinin geleceğinin tehdit altında olduğunu söyledi.

‘Birlikte Hareket Edeceğiz’
Üç sendika olarak, sendikalarının faaliyette bulunduğu 17 No’lu işkolunda yarım asırdır mücadele verdiklerini hatırlatan Gürsu, sendikaların ortak taleplerini sıralayarak konuşmasına son verdi. Gürsu, sendikal güvencelerde sağlanan kısmi iyileştirmelerin kesinlikle geriye götürülmemesini, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun ve sendikal özgürlüklerin önünü açacak yasal düzenleme yapılmasını, tasarıyla beraber uygulanacak olan sendikalara üyelik ve sendikalardan istifa sisteminde yaşanabilecek sorunlara karşı şimdiden önlem alınmasını ve daha önce taraflar arasında sağlanan mutabakat esas alınarak, 2009 yılı istatistiğine göre yetkili olan tüm sendikaların toplu sözleşme yetkisinin korunacağı bir düzenleme istedi. Gürsu aynı işkolunda kurulu 3 sendika olarak sendikal hak ve özgürlükler için birlikte hareket edeceklerini söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Protokol Metni Açıklanmadı
Toplantının ardından basın mensupları tarafından,  Türk-İş ve Hak-İş Genel Başkanlarının imzaladığı iddia edilen protokolle ilgili sorular soruldu. Tez Koop-İş Genel Başkanı Gürsu, protokolün içeriğini bilmediklerini, konuyu basından takip ettiklerini söyledi. Gürsu, “Türk-İş’in yöneticileri tarafından da böyle bir şeyin olduğu kabul ediliyor. Türk-İş Genel Başkanı’nın böyle bir anlaşma yoktur şeklinde bir açıklamasına da rastlamadım” dedi.

Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ise bu protokolde DİSK’in zaten imzasının olmadığını söylerken, “Bu nedenle içeriğini bizim bilmememiz doğaldır. Ancak bildiğim kadarıyla bu bilgi Türk-İş’e bağlı sendikalarla da paylaşılmamış” dedi. Ebetürk, “Türk-İş’e bağlı sendikalarımız dahi böyle bir protokole karşı çıkıyorlar. Bu yüzden bu durumdan Türk-İş’e bağlı bütün sendikaları  sorumlu tutmak doğru olmaz dedi.”

Son olarak Koop-İş Genel Sekreteri Metin Güney söz alarak taşeronlaştırma konusunda yapılmak istenen bir diğer yasal düzenlemeyle birlikte, taşeronlaştırmanın da önünün açıldığını kaydetti. Güney, “Taşeronlaştırmanın önü açıldığı takdirde, bu işkolundaki sendikalar olarak büyük darbe yeriz. Üç sendika da kamuda örgütlü. Taşeronlaştırmanın önü açılırsa buradaki sendikalaşma imkansız hale gelir” dedi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Emek.org.tr

17-nolu-iskolu-yetkili-isci-sendika-ortak-aciklama-birlikte-hareket-edecegiz-2

17-nolu-iskolu-yetkili-isci-sendika-ortak-aciklama-birlikte-hareket-edecegiz-3

İlgini çekebilecek diğer içerikler