Havacılık işkolunda oyunlara devam ediliyor

Grev kırıcılığı oyunlarıyla THY grevini ve sendikayı bitirmeyi hedefleyen THY yönetimi ve hükümet, bu sefer de Toplu İş Sözleşmesinin sürdüğü TEKNİK AŞ nin havacılık işkolunda değil de metal işkolunda olduğu kararını resmi gazetede yayınladılar. Tepkisini açıklayan Hava-İş sendikası aynı oyunun öncedende oynandığını belirterek hukuk mücadelesi başlatacaklarını duyurdu. Hava-İş açıklaması şöyle:, THY Teknik A.Ş METAL İŞKOLU […]

Grev kırıcılığı oyunlarıyla THY
grevini ve sendikayı bitirmeyi hedefleyen THY yönetimi ve hükümet,
bu sefer de Toplu İş Sözleşmesinin sürdüğü TEKNİK AŞ nin havacılık
işkolunda değil de metal işkolunda olduğu kararını resmi gazetede
yayınladılar.
Tepkisini açıklayan Hava-İş
sendikası aynı oyunun öncedende oynandığını belirterek hukuk
mücadelesi başlatacaklarını duyurdu. Hava-İş açıklaması şöyle:,

THY Teknik A.Ş METAL İŞKOLU Oyunu
Yine Sahnede
28 Haziran 2013 Değerli Üyelerimiz; THY
Teknik A.Ş işyerinde sürmekte olan 4. Dönem toplu iş sözleşmesi
esnasında işverence daha önce YARGITAY kararı ile hava taşımacılığı
işkolunda olduğu tespit edilen İŞKOLUNA yeniden İTİRAZ edilmiş ve
yeniden işkolu tespiti istenmiştir. Bu itiraz üzerine T.C Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı THY Teknik A.Ş işyerinde yeniden bir
inceleme yaparak 28 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede 2013/28
sayılı İşkolu Tespit Kararı yayınlanmıştır. Bu karara göre THY
Teknik A.Ş işyerinin 12 No’lu METAL işkoluna girdiği yönünde karar
alınmıştır. Bakanlığın yaptığı bu işlem kendi yayınladığı İşkolları
Yönetmeliğine açıkça aykırıdır. Hukuki bir garabettir. Taraflıdır.
Hava-İş ve havacılık işçilerine saldırıların ardı arkası
kesilmemektedir. Üzücü olan tarafsız olması gereken devletin
görevlilerininde işçilerin haklarına yönelik saldırıda işveren
yanında yer almasıdır. Bilindiği gibi 06 Kasım 2012 tarihinde
kanunlaşan yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun eki
olarak Bakanlıkça yayınlanan İşkolları Yönetmeliğin aşağıdaki
maddesi çok açıktır. İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi MADDE
4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık
çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde
yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî
Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından
itibaren onbeş gün içinde dava açabilir. (2) Yeni bir toplu iş
sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği
tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi
ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit
davalarında bekletici neden sayılmaz. (3) 10/11/1983 tarihli ve
83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan
işyerlerinin işkolu, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu
bulunduğu işkolundan sayılır. Görüldüğü gibi Yönetmeliğin 4.
Maddesi 3 fıkrasında eski işkolları tüzüğüne göre belirlenmiş
işyeri işkolu en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu
işkolunda sayılır şeklinde açık madde bulunmaktadır. Ayrıca
bilindiği gibi 2. Dönem toplu iş sözleşmesi esnasında işveren ve
HAK-İŞ sendikasına bağlı Çelik-İş sendikasınca bu işyerin işkolunun
METAL İŞKOLU olduğu savıyla tespit istenmiş, Bakanlık bu yönde
tespit kararı vermiş ancak sendikamızın yaptığı hukuki itiraz
sonucu 25 ay sonra işyerinin hava taşımacılığı işkolunda olduğu
YARGITAY KARARI ile onanmış ve kesinleşmiştir. Görüldüğü gibi tamda
toplu iş sözleşme sürecinin ortasında ve HABOM MNG birleşmesi ile
oluşturulan ve havacılık işçilerini kölece çalıştırma koşullarını
dayatan gelişmeler olurken böyle bir karar çıkması bu işyerlerinde
işverenin taşeronu sarı sendikaların önünün açılmasına yönelik bir
işlem olduğu da açıktır. Hava İş Sendikası ve üyeleri, Türkiye
Cumhuriyetinin, Hukuk devleti olduğunu düşünmektedirler. Devletin
Kuruluş ve var oluş amacı ve gerekçesi, Hakkaniyete uygun toplum
düzenini kurmaktır. Devlet, bu amaca ulaşmak için, hakkaniyete
uygun, Yasamada bulunur, Hakkaniyete uygun, Tarafsız yürütmede
bulunur ve Hakkaniyete uygun, Tarafsız, Bağımsız Yargıda bulunur.
Sendikamız bu TESPİT KARARINA gerekli itirazı yapacaktır. Mevcut
toplu iş sözleşmesi ve imzalanacak sözleşme bu karardan
etkilenmeyecektir. İşçilerimizin herhangi bir hak kaybı
olmayacaktır. İnanıyoruz bu haksızlık ve hukuksuzluğu yine birlikte
aşacağız. Saygılarımızla. HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM
KURULU

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar