THY İŞVERENİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MAHKUM EDİLDİ

Türk Hava Yollarında 29 Mayıs günü mecliste kabul edilen havacılık işkolunda grev yasağına karşı çıktıkları için işten çıkarılan 305 işçi için bilirkişi raporu açıklandı. Rapor Bakırköy 10. İş Mahkemesine sunuldu.

305 işçiyi işten çıkaran THY işvereni bilirkişi raporunda mahkum edildi. İşçiler raporu coşkuyla karşıladı. İşçilerin haklılığı bilirkişi raporuyla da doğrulandı.
thy-bilirkisi-raporu

Türk Hava Yollarında 29 Mayıs günü mecliste kabul edilen havacılık işkolunda grev yasağına karşı çıktıkları için işten çıkarılan 305 işçi için bilirkişi raporu açıklandı. Rapor Bakırköy 10. İş Mahkemesine sunuldu.

THY yönetiminin 305 işçiyi işten çıkarma gerekçesi olarak öne sürdüğü ‘yasa dışı toplu iş bırakma eylemi’ iddiası da bilirkişi raporuyla çürütülmüş oldu.
Bilirkişi raporu, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde 232 gündür işe dönüş mücadelesini sürdüren THY işçileri tarafından sevinçle karşılandı. Bilirkişi raporuna ilişkin havalimanında açıklama yapan Atilay Ayçin, ‘305 işçinin işine SMS’ler ile son veren THY yönetimi çalışanlara ve topluma verdiği mesajlarda demokratik haklı eylemimizi sürekli olarak yasa dışı olarak gösteriliyordu. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu haklı olan tarafın THY yönetimi değil, bizlerin olduğunu bir kez daha gösterdi’ dedi.

Hava-iş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu da rapora ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ‘THY A.O bugüne kadar savunduğu bütün tezler çökmüştür’ denilen açıklamada, 16 Ocak’ta ilk oturumu yapılacak olan 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde THY yönetimi sağduyu ve hakkaniyete çağırıldı. Açıklamada, 305 işçinin işe iade edilmesinin işyerinde barış ve huzuru sağlayacağı belirtildi. ‘Hava-İş sendikası 305 işçinin işe geri dönüşü için oluşturulacak her olumlu irade ve adıma aynı şekilde taşın altına elini koyarak karşılık vermeye hazırdır’ sözleriyle THY A.O yönetimine uzlaşma mesajı verildi.

Bakırköy 10. İş Mahkemesine sunulan bilirkişi raporu:

İşçiler yasadışı eylem yapmadı Demokratik haklarını kullandı. Fesih Haksız

Grev yasağına karşı çıktıkları için haksızca işten çıkarılan THY İşçilerinin Bakırköy 10. İş Mahkemesinde devam etmekte olan davalarında BİLİRKİŞİ RAPORU mahkemeye sunuldu. Sendikamız hukuk müşavirliğince yürütülen 10.İş Mahkemesinde sürmekte olan 30 işçinin davası ile ilgili olarak Mahkeme bilirkişi heyeti oluşturmasına karar vermişti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sayın Profesör Dr. Gülsevil Alpagut, Makine Mühendisi ve İş Başmüfettişi Sayın Namık Kemal Özdemir ile Emniyetçi Polis Müfettişi ve Güvenlik Uzmanı Sayın Necati Erdem’den oluşan bilirkişi heyeti davadaki tüm üyelerimizin durumunu kişisel olarak inceledi. İşverenin sunduğu tüm cd kayıtlarını ve belgeleri inceledi. Tüm bu incelemeler sonucunda;

III. SONUÇ
Takdir sayın Mahkeme’ye ait olmak üzere dava konusu olayda;

a- Davacının yasadışı eylemin yapıldığının iddia edildiği gün olan 29.05.2012 tarihinde raporlu olduğu, dosya kapsamında bulunan CD’lerin incelenmesi sonucu, görüntülerde işe yönelik bir engellemenin mevcut olmadığı,

b- Davacının CD lerde görüntüsünün bulunmadığı,

c- Doktor raporunun geçersizliğinin somut biçimde ispat edilememesi halinde, rapora değer verilerek davacının rahatsızlığı nedeniyle işe gelmediğinikabulün yerinde olacağı,

d- İşyerinde yapılan eylemin AY md.54*deki yasakların kalkması ve AY md.90 hükmü uyarınca uluslararası normlar uyarınca demokratik bir hakkın kullanımının söz konusu olduğu veya demokratik bir hakkın kullanımı niteliğinde sayılmasının uygun olacağı,

e- Kaldı ki, fesih için disiplin kuruluna başvurulması gerekirken disiplin kurulu kararı alınmamış olduğu ve de haklı veya geçerli fesih nedeninin ispatlanmamış bulunduğu. Kanaatini taşıdığımızı belirtir raporumuzdur. şeklinde açık görüş sunmuştur.
Sayın Mahkemenizin takdirlerine saygı ile sunulur. 14.01.2013305 THY İşçisinin işe dönüş talebi bu bilirkişi raporundan sonra daha da haklı bir konuma gelmiştir. İşçiler bu rapora göre de yasadışı eylem veya yasadışı grev yapmamışlardır. İşçilerin aldığı raporların geçerli olduğu ve feshe konu edilemeyeceği açıkça tespit edilmiştir.

İlgini çekebilecek diğer içerikler