TAŞERON SİSTEMİNE VE İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI EYLEME!

Taşeron işletmelerde iş cinayetleri süreklilik kazanmıştır. Patronlar ve AKP hükümeti, çalışma koşullarında iş cinayetlerini önleyici tedbirleri alma ve koşulları değiştirmenin aksine, başarısız kalmakta direniyorlar. Yeni iş cinayetlerine rağmen, ısrarla işçiler için kölelik anlamı taşıyan, taşeron sistemini yaygınlaştırmak ve emeğimizi olabildiğince ucuza ve güvenliksiz-güvencesiz kullanmak peşindedirler.

zonguldak-eylem

Taşeron işletmelerde iş cinayetleri süreklilik kazanmıştır. 

Patronlar ve AKP hükümeti, çalışma koşullarında iş cinayetlerini önleyici tedbirleri alma ve koşulları değiştirmenin aksine, başarısız kalmakta direniyorlar. Yeni iş cinayetlerine rağmen, ısrarla işçiler için kölelik anlamı taşıyan, taşeron sistemini yaygınlaştırmak ve emeğimizi olabildiğince ucuza ve güvenliksiz-güvencesiz kullanmak peşindedirler.

Artık bıçak kemiktedir. İşçiler sendikal örgütlenmelerini ısrarla güçlendirmek zorundadır. Sendikalar üzerlerindeki ölü toprağından silkelenip kurtulmalıdır. Bunun yolu işçilerin sendikal örgütlenmelerini geliştirerek güçlenmesinden geçiyor. Sendikalı veya sendikasız, ama emeğin örgütlü gücüyle çalışma koşullarının yeniden, ama emekten yana düzenlenmesini sağlamaktan geçiyor. Başka yolu kalmamıştır. Ancak örgütlü gücümüz ve mücadelemizle buna ulaşabiliriz. 

Emek.org.tr olarak, işçi sınıfımızın örgütlenme ve mücadelesini yükseltmesi bağlamında, Zonguldak – EMEĞE SAYGI MİTİNGİ’ni önemsiyor ve katılıyoruz.

Taşerona Karşı,

İşçi sınıfıyla, mücadeleci sendikalarla ve emek dostlarıyla birlikte, 

27 Ocak 2013 Pazar günü ZONGULDAK tayız!

 

TAŞERON DEMEK, ÖLÜM DEMEK

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan iş kazalarının hemen hemen hepsinin altından taşeron şirketler çıkıyor.

Taşeron demek, ölüm demek oldu.

Taşeron demek, ucuz işgücü demek,

Taşeron demek, üretim zorlaması demek,

Taşeron demek, 10-12 saat çalışmak demek, kölelik demek,

Taşeron demek, sigorta primlerinin eksik yatırılması demek,

Taşeron demek, iş güvenliği önlemlerinin ihmal edilmesi demek,

Taşeron demek, maaşını ne zaman alacağını bilememek demek,

Taşeron demek, iş güvencesi olmamak demek,

Taşeron demek, kıdem tazminatının olmaması demek,

Taşeron demek, sendikasız olmak demek…

Biz bu çağdışı uygulamanın artık son bulmasını istiyoruz!  

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler