Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Sağlık Bakanı istifaya çağrıldı. Sağlık sektöründeki meslek ve emek örgütleri bir günlük uyarı grevi kararını açıkladı. Sağlık sistemindeki sorunlar ve özlük hakları tanınmaması grev nedeni… Açıklamada halkın sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerine destek olması istendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve ...

Pandeminin birinci yılında emek ve meslek örgütleri, demokratik kurumlar ve siyasi partiler; salgında yaşamlarını yitiren sağlık emekçileri ve tüm emekçiler için saygı duruşu ve anma eylemi yaptı. Ortak basın açıklamasının teması, “Eksik, Yanlış, Tutarsız Politikalar Yüzünden Ölmek İstemiyoruz!” oldu. Covid-19 ...

Şişli Etfal hastanesinin bazı bölümlerinin taşınması ve geri getirilmesi konusundaki belirsizlik, hastanesiz kalma huzursuzluğunu yaşayan Şişli halkını ve demokratik kurumları harekete geçirdi. Depreme dayanıksız gerekçesiyle Etfal hastanesi taşındığında başta Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ilçe halkı olmak üzere İstanbul ve diğer illerden ...

Sağlık sektöründeki emek ve meslek örgütleri, koronavirüs salgınıyla mücadele için durum değerlendirmesi yaparak ortaklaştıkları 12 maddelik  öneri açıkladı. 4 hafta süreyle temel ihtiyaçları karşılama dışında tüm faaliyetlerin durdurulması istenirken, katılımcı yapı esas alınarak demokratik “sindemi kurulu” oluşturulması önerildi. Dün yapılan ...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada, Büyük Ödül’e İsmail Aybey’in “Pekmez Kaynatma” adlı fotoğrafı değer görüldü. 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması’nın Seçici Kurul toplantısı 28 Aralık 2018 Cuma günü TTB’de gerçekleştirildi. ...

Giderek artan şiddet karşısında, sağlık emekçileri yaygın nöbet eylemleriyle tepkilerini ortaya koyuyor. Sağlık emekçileri  “Sağlıkta şiddet Yasası”nın çıkarılmasını istiyor. Sol siyasi partiler, aydın ve sanatçılar, meslek örgütleri, sendikalar demokratik kitle örgütleri eylemlere destek veriyor. Nöbet eylemlerinde, vatandaşlara “Artık yeter! Sağlıkta ...

Emek ve meslek örgütleri krizin faturasının emekçilere yüklenmesine karşı ortak tavır alarak “dayatılan yoksullaşmaya, işsizliğe, çocuklarımızın sağlıksız büyümesine, giderek kötüleşen çalışma ve yaşam koşullarına karşı mücadele kararlılığı” içinde olduklarını açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ...

Bayburt, Van, İzmir-Kırıklar, Akhisar ve Tekirdağ 1 nolu hapishanelerinde hak ihlalleri yapıldığını açıklandı. Mahpus yakınları ve avukatlar; OHAL koşullarını yaşadığımız bu süreçte hapishanelerde hak ihlalleri, işkence ve baskıların arttığına dikkat çekiyor. Değişik hapishanelerde yakınları bulunan aileler ve avukatlar, savcılıklara suç ...

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB), 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı bünyesinde oluşturulan Çalışma Grupları’nın hazırladığı raporlar açıklandı. TTB 3.Çalışma Grubu raporu adıyla sunulan bölümde, şehir hastanelerinde “Sağlık Emekçilerini Neler Bekliyor?” konusu değerlendirildi. Hastalar ...

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB), 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı bünyesinde oluşturulan Çalışma Grupları’nın hazırladıkları raporlar önceki gün açıklandı. TTB’nin şehir hastaneleri raporu, sağlık emekçilerinin işsiz kalabileceği, ücretlerinin azalabileceği ve şiddete uğrama riskinin ...