İstanbul Tabip Odası (İTO)

Pandeminin birinci yılında emek ve meslek örgütleri, demokratik kurumlar ve siyasi partiler; salgında yaşamlarını yitiren sağlık emekçileri ve tüm emekçiler için saygı duruşu ve anma eylemi yaptı. Ortak basın açıklamasının teması, “Eksik, Yanlış, Tutarsız Politikalar Yüzünden Ölmek İstemiyoruz!” oldu. Covid-19 ...

Doktorlar sokakta… İstanbul Tabip Odası (İTO), bugün yapacağı yürüyüş ve basın açıklamasıyla, COVID-19 Salgınında AKP iktidarının politikasındaki yanlışlara dikkat çekerek kurumsal değerlendirmelerini paylaşıyor. “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” vurgusuyla düzenlenecek olan eylemin daha sonra devam edeceği açıklandı. Bugün 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi ...

İTO uyardı: “Hekimler ve sağlık çalışanlarının enerjisi ve sabrı tükeniyor” İstanbul Tabip Odası (İTO) yeni yönetim kurulu ilk basın açıklamasını yaptı. COVID-19 pandemisi hakkında eleştiri ve önerilerin yer aldığı açıklamalarda pandemi yönetimi, bu dönemdeki özlük hakları, çalışma koşulları ve ücretler ...

Emekçilerin beslenme hakkı ve yaşadıkları sorunlar, bu kez de yemek boykotu ile gündeme taşındı. Şişli Etfal Hastanesi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, yemekhaneden çıkan yemeklerin kötü olmasını hastane yönetiminin duyarsız kalışına dikkat çekmek için, dün hastanede yemek almayarak boykot etti. ...