DHL’de Hak-İş Oyununa Karşı TÜMTİS Sendikasına Destek Mesajları: Petrol-iş

TÜMTİS’İN ve DHL İŞÇİSİNİN YANINDAYIZ  Taşımacılık işkolunda uzun yıllardır zorlu mücadelelerle örgütlenme çabası içinde olan Tümtis sendikası geçtiğimiz yıl küresel bir firma olan UPS’de örgütlenmeyi başarmış, böylece sendikal hareketimiz için örnek bir başarı öyküsü yaratmıştı. Tümtis şimdi de bu başarısından aldığı güçle yine bir başka taşımacılık şirketi olan DHL’de yine özevirili bir mücadeleyi yürütüyor. Tümtis’in […]

TÜMTİS’İN ve DHL İŞÇİSİNİN YANINDAYIZ

 Taşımacılık işkolunda uzun yıllardır zorlu mücadelelerle örgütlenme çabası içinde olan Tümtis sendikası geçtiğimiz yıl küresel bir firma olan UPS’de örgütlenmeyi başarmış, böylece sendikal hareketimiz için örnek bir başarı öyküsü yaratmıştı. Tümtis şimdi de bu başarısından aldığı güçle yine bir başka taşımacılık şirketi olan DHL’de yine özevirili bir mücadeleyi yürütüyor. Tümtis’in örgütlenme konusundaki dürüst yaklaşımını ve mücadeleci kimliğini bilen, tanıyan işçiler onun çatısı altında birleşmek için birçok engeli aşıyor ve anlamlı bir direniş sergiliyorlar.

Bu noktada küresel bir şirkete yakışmasa da işverenin baskı, tehdit ve işten çıkartmalarla sendika karşıtı bir kampanya sürdürmesi maalesef  ülkemizde alıştığımız bir manzara oluşturuyor. Ama son günlerde Hak-İş’e bağlı Taşıma-İş sendikasının giriştiği eylem kırıcı, tipik sarı sendikacılık faaliyetleri kabul edilemez bir durum oluşturuyor. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çıkartılırken bazı sendikalara “özel muamele” yapıldığını görmüştük. Daha dün kurulmuş bazı sendikaların yetki alabilmesi için kanunda özel düzenlemeler yapılmıştı. Belli ki bu özel sendikalar şimdi de işverenlere özel hizmetler yapmaktalar.

Maalesef son yıllarda Hak-İş’e bağlı birçok sendika bu tür operayonların içinde yer almış, kamu yöneticileriyle ve işverenlerle işbirliği içinde başka sendikaların üyelerini kapmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Binbir güçlükle yürütülen ve sonuca ulaşmak üzere olan bir örgütlenme sürecini baltalamak, işveren temsilcileri aracılığıyla sendikal örgütlenme yapmak hiçbir etik ilkeyle bağdaşmaz. Demokrasi sözünü dilinde düşürmeyenler öncelikle sendikal alanda kendi pratiklerini gözden geçirmek durumundadırlar. Baskıyla, zorla, işveren marifetiyle başka sendikadan istifa ettirip kendine üye kazanmak demokrasiyle nasıl bağdaşabilir? Taşıma-İş Sendikasını kendisini sendikal camiada küçük düşürecek bu tür hareketlerden uzak durmaya çağırıyoruz.

Biz Petrol-İş, olarak kardeş sendikamız ve SGBP çatısı altında birlikte mücadele ettiğimiz Tümtis’in tüm bu engellere, etik dışı saldırılara rağmen DHL işyerindeki örgütlenme mücadelesini de kazanacağına eminiz. Daha öncekilerde olduğu gibi bu mücadelerinde de yanlarında ve dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla

 Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına

  Genel Başkan Mustafa Öztaşkın

İlgini çekebilecek diğer içerikler