DHL’de Hak-İş Oyununa Karşı TÜMTİS Sendikasına Destek Mesajları: Deri-İş

TÜMTİS’in DHL Örgütlenme Mücadelesine Karşı Yürütülen Çirkin Saldırıları Nefretle Kınıyoruz! TÜMTİS sendikası yıllardır, taşıma işkolunda örgütlenen, pek çok başarılı örgütlenmeye imza atan ve üye sayısını her geçen gün artıran, üyeleri ile bir bütün olarak hareket eden, ilkelerinden ödün vermeyen bir sendikadır. UPS gibi uluslararası bir firmada verdiği uzun soluklu mücadele sonucu yapılan saldırı ve provokasyonları […]

TÜMTİS’in DHL Örgütlenme Mücadelesine Karşı Yürütülen Çirkin Saldırıları Nefretle Kınıyoruz!

TÜMTİS sendikası yıllardır, taşıma işkolunda örgütlenen, pek çok başarılı örgütlenmeye imza atan ve üye sayısını her geçen gün artıran, üyeleri ile bir bütün olarak hareket eden, ilkelerinden ödün vermeyen bir sendikadır. UPS gibi uluslararası bir firmada verdiği uzun soluklu mücadele sonucu yapılan saldırı ve provokasyonları boşa çıkararak UPS’de örgütlenmeyi başarmış ve toplu sözleşme yapmıştır.

Bir yılı aşkın bir süredir DHL’de pek çok sıkıntıya, işverenin bin bir çeşit saldırılarına göğüs geren Tümtis sendikası ve DHL işçileri yeni bir saldırı ile karşı karşıya. 30 Kasım 2012’de kurulan Hak-İş Konfederasyonuna üye olan Taşıma-İş Sendikası işverenle iş birliği yaparak DHL’deki bir yılı aşkındır sürdürülen mücadeleyi kırmaya yönelik girişimini nefretle kınıyoruz!

Taşıma iş kolunda yüz binlerce örgütsüz ve kuralsız çalışan işçiler varken bu işçilerin örgütlenmesi için hiç çaba sarf etmezken örgütlü ve örgütlenme çabası içinde bulunulan işyerlerinde işverenlerle iş birliği yaparak sürdürülen mücadeleyi kırmaya yönelik davranışlar anlayış haline gelmiştir. Hak İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Gıda İş Kolunda, Tarım İş Kolunda, Tekstil İş Kolunda binlerce işçiyi bu girişimleri sonucu mağdur etmişlerdir. Yeni kurulan Taşıma İş Kolundaki Sendikanın bu tavrından vazgeçerek, örgütsüz yüz binlerce işçinin örgütlenmesine yönelik çaba sarf etmelidir. İşveren temsilcileri aracılığıyla örgütlenme yapmak sendikal mücadele anlayışı ile bağdaşmaz.

Sendikaların görevi yürütülen örgütlenme çalışmalarını, sürdürülen mücadeleleri ve direnişleri desteklemek, dayanışma içerisinde olmaktır. Yeni kurulan Hak-İş’ bağlı Taşıma-İş Sendikasının işveren destekli DHL örgütlenmesi üzerindeki bu oyundan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Tümtis sendikasının ve DHL işçilerinin bu saldırıyı, haklı mücadelelerine destek veren yerel ve uluslararası kamuoyunun desteği ile üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Bizler, Deri-İş Sendikası olarak, Tümtis sendikasının ve DHL işçilerinin haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.

TÜRKİYE DERİ İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU ADINA 

MUSA SERVİ

İlgini çekebilecek diğer içerikler