DHL’de Hak-İş Oyununa Karşı TÜMTİS Sendikasına Destek Mesajları: Belediye-İş

DHL İŞÇİLERİNDEN VE TÜMTİS’TEN ELİNİZİ ÇEKİN… İki yılı aşkın zamandır, Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’in örgütlenme çalışması yaptığı DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.’de işveren,  emekçilerin Anayasal ve yasal örgütlenme hakkını engellemek için, baskı tehdit ve işten çıkarma dahil her türlü gayri ahlaki yolu denemesine rağmen emekçilerin örgütlenme azmini kıramamaktadır. DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. işvereninin örgütlenme ve sendika düşmanı, […]

DHL İŞÇİLERİNDEN VE TÜMTİS’TEN ELİNİZİ ÇEKİN…

İki yılı aşkın zamandır, Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’in örgütlenme çalışması yaptığı DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.’de işveren,  emekçilerin Anayasal ve yasal örgütlenme hakkını engellemek için, baskı tehdit ve işten çıkarma dahil her türlü gayri ahlaki yolu denemesine rağmen emekçilerin örgütlenme azmini kıramamaktadır.

DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. işvereninin örgütlenme ve sendika düşmanı, hukuk dışı bu tavrı Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) tarafından 12.12.2012, tüm dünyada “Türkiye DHL işçileri ile dayanışma için eylem günü” ilan edilerek teşhir edilerek protesto edilmiştir.

DHL işvereninin sendika ve örgütlenme karşıtı bu tavrının, ulusal ve uluslararası düzeyde teşhir edilmesi üzerine,  işvereni düştüğü bu çukurdan kurtarmak için yine AKP’nin desteği ile örgütlenen Hak-İş’e bağlı fason, sahte bir sendika devreye sokulmuştur.

Türkiye’nin hiçbir yerinde örgütlülüğü bulunmayan Taşıma-İş adlı bu sahte sendikanın amacı DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. işyerindeki sendikal örgütlenme çalışmasını bölmek, etkisiz hale getirmektir.

Bu amaçla şirket yöneticileri bir yandan AKP yandaşı HAK-İŞ’e bağlı Taşıma-İş’i işyerine üye kaydı için çağırırken, diğer yandan da, işçiler şirket araçlarıyla notere götürülerek Taşıma-İş’e üye olmaya zorlanmaktadır..

AKP destekli Hak-İş’e bağlı Taşıma-İş’in yaptığı; örgütlenme değil, işçiyi bölerek sendikasızlaştırma ve  örgütsüzleştirmedir.

İşveren desteği ile üye kaydı yapmak, Hak-İş’in ve ona bağlı sendikaların yazılı olmayan çalışma ve örgütlenme şeklidir.

Birçok işkolunda yandaş sendikalar, işverenlere dayanarak Orman-İş, Petrol-İş, Hava-İş, Tekgıda-İş ve sendikamız Belediye-İş üyelerini tehdit ederek ya örgütlenmesini engellemiş ya da kendi “yandaş” sendikalarına üye olmaya zorlamışlardır.

AKP desteği ile örgütlenen Hak-İş’e bağlı sendikaların saldırdığı sendikaların birçoğunun  Sendikal Güçbirliği’ne bağlı sendikalar olması manidardır.

12 Eylül’de Askeri darbe zoruyla yapılan sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme; bugün AKP desteği ve işveren ile örgütlenen Hak-İş tarafından ilkesiz ve seviyesizce yapılmaktır.

Hak-İş ve onun parlamentodaki maaşlı elamanı gibi çalışan destekçilerinin İş Kanunu ve iş güvencesinin yasalaşması sürecindeki emek karşıtı tavırları Meclisin tutanaklarında kayıtlıdır.

Bugün de kıdem tazminatının fona devri konusunda Hak-İş’in emeği dışlayan sırnaşık tavrı ortadadır.  Ülkemizde Hak-İş dışındaki tüm konfederasyonlar kıdem tazminatına dokunmak grev sebebidir açıklaması yaparken, Hak-İş iktidara yaranmak için çalışanların hak kaybına yol açacağı, taraflı tarafsız tüm uzmanlar tarafından belirtilen kıdem tazminatının fona devrini açıkça savunmaktadır.

Sendikamız Belediye-İş, TÜMTİS’in örgütlenme çabasını desteklerken; AKP destekli Hak-İş’i ve ona bağlı işçi düşmanı, işveren taşeronu Taşıma-İş’i şiddetle protesto etmektedir.

Sendikamız, AKP yandaşı, işveren destekçisi Hak-İş-Taşıma-İş’e karşı, DHL işçilerinin sendikal mücadelesinin yanında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyurur. Saygılarımızla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Belediye-İş Sendikası

İlgini çekebilecek diğer içerikler