Üçlü Danışma Kurulu’nun ardından DİSK’ten açıklama: “Mutabakat yok, mücadele var!”

Kıdem tazminatı, taşeron uygulaması ve özel istihdam bürolarının tartışıldığı Üçlü Danışma Kurulu’nun ardından bir basın açıklaması yapan DİSK Yönetim Kurulu “Mutabakat yok, mücadele var!” dedi. DİSK’in açıklaması şöyle: DİSK, kıdem tazminatına ilişkin alanda, sokakta ne diyorsa, aynısını masada da söylemeye; masada söylediğini alanda, sokakta, işyerlerinde örgütlemeye devam edecektir. “Taşeron uygulaması ve esneklik” gündemi ile toplanan Üçlü […]

Kıdem tazminatı, taşeron uygulaması ve özel istihdam bürolarının tartışıldığı Üçlü Danışma Kurulu’nun ardından bir basın açıklaması yapan DİSK Yönetim Kurulu “Mutabakat yok, mücadele var!” dedi.

DİSK’in açıklaması şöyle:

  • DİSK, kıdem tazminatına ilişkin alanda, sokakta ne diyorsa, aynısını masada da söylemeye; masada söylediğini alanda, sokakta, işyerlerinde örgütlemeye devam edecektir.

“Taşeron uygulaması ve esneklik” gündemi ile toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda Bakanlık yetkilileri,“taşeron uygulaması, kıdem tazminatı, özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmesi ve uzaktan çalışma” konularında bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından, tarafların bakanlığın sunumu üzerine gerekli çalışma ve hazırlıkları yapabilmesi için zaman tanınması gerektiği konusunda görüş birliği oluştu. Bu çerçevede, öncelikle işçi ve işveren örgütlerinin teknik heyetleri, bakanlığın yaptığı sunum hakkında toplanarak bir ön çalışma gerçekleştirecek ve bu çalışmanın ardından Üçlü Danışma Kurulu on gün içinde yeniden toplanacak.

Dolayısıyla Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, taraflar gündem konuları üzerine görüşlerini detayları ile henüz ifade etmediğinden bir uzlaşma ya da mutabakat söz konusu değildir.

Altını çizerek belirtmek isteriz ki, bakanlığın yaptığı sunum hiçbir biçimde DİSK’in görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu sunumda DİSK’in görüş ve önerileri, eleştiri ve talepleri yoktur. DİSK’in bu sunumda yer alan öneriler ve yaklaşım çerçevesinde bir uzlaşma ya da mutabakat içinde yer alması hiçbir biçimde olanaklı değildir.

DİSK, alanda, sokakta ne diyorsa, aynısını masada da söylemeye; masada söylediğini alanda, sokakta, işyerlerinde örgütlemeye devam edecektir.

Konfederasyonumuzun görüşleri açık ve nettir. DİSK, taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaştırılmasına, kıdem tazminatının fona devredilmesine ve kiralık işçi uygulamasına karşıdır. DİSK’in bu çerçevedeki hiçbir öneriyi kabul etmesi mümkün değildir. Bununla birlikte DİSK, işçi sınıfının kazanılmış haklarının korunması şartıyla, taşeron işçilerinin sorunları ve kıdem tazminatı ile ilgili sorunların çözülmesi noktasında her türlü katkıyı sunmaya açıktır.

Konfederasyonumuz, söz konusu konularla ilgili çalışmasını gerçekleştirmiştir. DİSK, görüş ve önerilerini gerek teknik heyetler düzeyinde yapılacak toplantıda, gerek daha sonra toplanacak olan Üçlü Danışma Kurulu’nda ve gerekse kamuoyuna yeniden ve yeniden sunacaktır.

Konfederasyonumuz, müzakerede ne söylüyorsa, mücadelesini de o eksende yürütmeye devam edecek;“Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyasını kararlılıkla yürütecek, işçi sınıfına yönelik her saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler