Sağlık Bakanlığı

İSTANBUL TABİP ODASI-Yönetim Kurulu, dün yaptığı açıklamada Sağlık bakanlığı ve AKP iktidarının yürüttüğü Corona salgını mücadelesinde başarısız olduğunu, izlenen “salgın politikasının iflas ettiği” ve açıklanan verilerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Türkiye’de COVİD-19 Pandemisi bütün şiddetiyle devam ediyor” ve bu durumda ...

Corona salgını artarken AKP iktidarı hastalığa yönelik önlemler alma yerine, sağlık emekçilerinin haklarına yönelik yasaklar getirdi. Sağlık Bakanlığını “ pandemiyi kontrol altına almayı dahi beceremeyen” şeklinde niteleyen İTO, yaptığı açıklamada yasakları protesto ederek “sağlık personelinin göstermiş olduğu özverili çalışmaya karşılık ...

65 yaş üstü insanlarımıza yönelik eşitsiz ve ticari kaygılarla sürdürülen önlem ve kısıtlamalar,  TTB Merkez konsey tarafından Sağlık bakanlığına  dün gönderilen mektupta eleştirildi. Nufusun 7.5 milyonunu oluşturan 65 yaş üstü insanlarımıza yönelik tüm kısıtlamalara son verilmesini istedi. COVİD19 hastalığı sürecinde ...

Can kayıplarının engellenemediği ve salgının endişe verici biçimde devam ettiği güncel süreçte, TTB merkez konseyi Sağlık Bakanlığını ve korona salgını politikasını eleştirdi ve uygulamalar karşısında toplumu uyardı. “Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor” TTB Merkez konseyi dün yaptığı açıklamada, salgının kontrol ...

Kocaeli, Ergene Çayı havzasındaki Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Antalya’da yapılan, Sağlık Bakanlığı’nca sonuçları kamuoyuna açıklanmayan kanser raporunu açıkladığı için hakkında hapis davası açılan Yrd. Doç. Bülent Şık’ın duruşması dün yapıldı. Gıda Mühendisi  Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık hakkında 5-12 yıl ...

Baskılara rağmen TTB  (Türk Tabipler Birliği) demokratik mesleki hakkına sahip çıkıyor. TTB işyeri hekimlerinin bilgilerini paylaşmayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını uyararak, mahkeme kararını yerine getirmesini ve işyeri hekimleri bilgilerini TTB ile paylaşmasını istedi. Yargı kararının yerine getirilmemesi olayı, TTB ...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) nin savaş karşıtı açıklaması ve AKP iktidarının TTB yöneticilerine yönelik gözaltı uygulaması sonrasında, TTB nin kurumsal varlığına yönelik tutumlar da sertleşerek tırmanıyor. TTB savaş karşıtı tavrını sürdüreceğini açıklarken AKP iktidarı, TTB ve Barolar Birliği’nin isim ve ...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), OHAL döneminde cezaevlerinde sağlı hakkı ihlallerinin çoğaldığını ifade etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu, basın açıklaması yaparak cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlallerini kamuoyu ile paylaştı. Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi’nde  açıklamayı yapan, TTB Merkez ...

“Kamu Özel Ortaklığı -1” yazımızın ardından şimdi de “ŞEHİR HASTANELERİ“nden söz edeceğiz. Şehir hastaneleri, Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) finansman yöntemiyle yapılmaktadır. İhaleyi alan şirketler KDV’den muaf olmakta; her türlü borçlarına hazine garantisi verilmektedir. Süreçte doğacak olası uyuşmazlıklar, ise yabancı tahkime ...