Kriz

Emek ve meslek öğütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti ve kurumların “krizin bedelini ödemeyeceğiz” miting ve eylemleri devam ediyor. Dün Diyarbakır’da bölgesel miting düzenlenirken, diğer illerde de paneller, bildiri dağıtımları yapılarak krizin emekçilere yüklenilmesi ve izlenen politikalar protesto edildi. Kamu ...

KRİZE KARŞI EMEĞİN BULUŞMALARI Çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün “Krizin bedelini ödemeyeceğiz” sloganıyla omuz omuza yürüttüğü kampanya devam ediyor. Sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler ve kitle örgütleri tarafından 26 Ekim tarihinde DİSK Genel Merkezinde ...

Emek ve meslek örgütleri krizin faturasının emekçilere yüklenmesine karşı ortak tavır alarak “dayatılan yoksullaşmaya, işsizliğe, çocuklarımızın sağlıksız büyümesine, giderek kötüleşen çalışma ve yaşam koşullarına karşı mücadele kararlılığı” içinde olduklarını açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ...