İş Kazası

Sağlık emekçileri başta olmak üzere işçi sınıfı açısından, Covid19 u meslek hastalığı ve iş kazası nedeni saymayan SGK yürütmesinin durdurulması talebine Danıştay’dan red cevabı geldi. Sendikaların ve meslek örgütlerinin birlik içerisinde ve oluşmuş haklı talebin demokratik mücadelesini yükseltmesi gerekecek. “COVID-19 ...

Mermer ocağında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitiren maden mühendisi Barbaros Oksun’un ölümü 11 yıl önce yargıya taşındı.  11 yıl süren mahkeme sonunda mühendisin ölümü “iş kazası” sayıldı.  ‘İş Kazası bildirimi yapılmadı’ Burdur’da yaşayan maden mühendisi Barbaros Oksun, 3 Nisan ...

İş Kazası Nedir? İşyeri alanı içerisinde, işyeri dışında veya işverenin işyeri dışındaki bir işinde; meydana gelen ve işçiye fiziki ve ruhsal açılardan zarar veren olaydır. İş kazasında işvereni sorumluluğu nedir? İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda asıl sorumluluk işverendedir. SGK, ...