Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sayıştay tarafından yapılan kamu denetiminden çıkarılıp Cumhurbaşkanlığı inisiyatifine veriliyor. Neden..? Cumhurbaşkanlığı sistemi başlığı altında devlet kurumlarına yönelik değişim ve dönüşüm devam ederken, özellikle emekçilerin demokratik hak ve kazanımlarına yönelik hak gaspları da sürüyor. Kararnamelerle sağlanan bu ...

 AKP iktidarının ve patronların “işçiler fedekarlık yapsın” ve sermayeye yapılan teşviklerin artırılarak sürdürülmesi temelindeki taleplerine karşı, sendikalar asgari ücretle ilgili taleplerini basın açıklamaları ve eylemlerle açıklamaya devam ediyor. 2018 asgari ücreti ile ilgili olarak DİSK yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı. Asgari ...