DİSK: BAKANLIK İŞÇİLERİ TAŞERONA MAHKUM ETMEK İSTİYOR

15 Kasım’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ‘Alt işveren uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri’ üzerine işçi ve işveren temsilcileri ile yapılan ikinci görüşmeye ilişkin DİSK Genel Başkan Yardımcısı Metin Ebetürk bir açıklama yaptı.

DİSK - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

15 Kasım’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ‘Alt işveren uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri’ üzerine işçi ve işveren temsilcileri ile yapılan ikinci görüşmeye ilişkin DİSK Genel Başkan Yardımcısı Metin Ebetürk bir açıklama yaptı.

Faruk Çelik’in çağrısıyla gerçekleşen görüşmenin basında ‘taşeron sistemin sonlandırılması, işçiye çözüm yolunun açılması’ şeklinde yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ebetürk, toplantının ayrıntılarını aktardı.

Bakanlık’ta gerçekleşen toplantı sonrası milyonlarca işçi beklenti içine girmiş, pek çok gazete ve televizyonda görüşme, müjde olarak servis edilmişti.

‘TAŞERON EMEK SÖMÜRÜSÜDÜR’

Metin Ebetürk, toplantının asıl amacını ‘taşeron işçilerin sorunlarına çözüm bulmak değil, taşeron uygulamasının önündeki tüm yasal sınırlamaları kaldırmak’ şeklinde özetledi. 1 Kasım ve 15 Kasım’da gerçekleşen iki toplantıda da taşeron uygulamasının esnek, güvencesiz ve vahşi emek sömürüsünden başka bir anlam taşımadığını belirttiklerini söyleyen Ebetürk, ‘taşeron uygulamasının tümüyle kaldırılmasını, gerek kamu gerek özel sektörde taşeronda çalışan tüm işçilerin asıl işverenin işçisi haline getirilmesini savunduk’ dedi.

‘TAŞERON İŞÇİLER, ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ HALİNE GELEMEYECEK’

‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron uygulamasından vazgeçmeyeceklerini açık biçimde ifade etmiştir. Öte yandan Bakan Çelik, İş Yasası’nın 2. maddesinde yer alan asıl işlerin taşerona verilebilmesi için aranan “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenle uzmanlık gerektirme” koşulunun değiştirilmesini tartışmaya açmıştır. Öte yandan Bakan Çelik, ‘muvazaa’lı yani hileli taşeron uygulaması ile ilgili olarak, taşeron işçilerinin asıl işverenin işçisi haline gelebilmesine dayanak sağlayan düzenlemenin kaldırılması yönünde görüş bildirmiştir.’ diye konuşan Ebetürk, toplantının işveren temsilcilerinin taleplerini değerlendirme ve yasal dayanaklarını hazırlama amacı güttüğünü söyledi.

‘İşveren örgütlerinin temsilcilerinin asıl işlerin taşerona verilmesi ile ilgili hiçbir yasal sınırlama olmamasını talep ettiler.’ diyen Ebetürk, DİSK ve diğer işçi sendikaları konfederasyonlarının, İş Yasası’nın 2. maddesinin değiştirilerek, asıl işlerin taşerona verilmesinin önündeki yasal sınırlamaların kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiğini belirtti. DİSK ve işçi konfederasyonlarının bu itirazına Faruk Çelik 2. maddedeki değişikliğin ihtiyaçtan kaynaklandığını öne sürerek itiraz ettiğini aktardı.

‘AMAÇ TAŞERON İŞÇİLERİNİ, TAŞERONA MAHKUM ETMEKTİR’

Ebetürk toplantıda mutabakata varılmadığını, bu görüşmelerin amacının, ‘taşeron uygulamasına ilişkin tüm engelleri, sınırları yok etmek, hâlihazırda bir kanser gibi tüm Türkiye’yi sarmış olan taşeron uygulamasını daha da yaygınlaştırmak, istisna olan “taşeron ilişkisi”ni çalışma ilişkilerinde kural haline getirmek’ olduğunu ifade etti.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler