TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

65 yaş üstü insanlarımıza yönelik eşitsiz ve ticari kaygılarla sürdürülen önlem ve kısıtlamalar,  TTB Merkez konsey tarafından Sağlık bakanlığına  dün gönderilen mektupta eleştirildi. Nufusun 7.5 milyonunu oluşturan 65 yaş üstü insanlarımıza yönelik tüm kısıtlamalara son verilmesini istedi. COVİD19 hastalığı sürecinde ...

Can kayıplarının engellenemediği ve salgının endişe verici biçimde devam ettiği güncel süreçte, TTB merkez konseyi Sağlık Bakanlığını ve korona salgını politikasını eleştirdi ve uygulamalar karşısında toplumu uyardı. “Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor” TTB Merkez konseyi dün yaptığı açıklamada, salgının kontrol ...