şeker fabrikaları

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’e, 1 milyon TL’ye Audi marka makam aracı alınındı. İşçi aidatlarının kullanımı ve lüks tüketim bağlantılı haberlerle, şeker fabrikaları özelleştirilmesinde sendikanın etkisizliği ve eleştiriler gündem oldu. Sendikaların işçi hakları mücadelesi yerine, sendika yöneticilerinin magazin haberleriyle işçileri ...

AKP iktidarı, şeker fabrikaları satışı ve üniversitelerin bölünmesi konularında geniş halk kesimlerinin karşı çıkmasına rağmen sermayenin çıkarlarını gözeten kararlarını uyguladı. Şeker fabrikalarının satışından sonra üniversitelerin böilünmesi konusunda da AKP hükümeti, sendikaların, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, işçilerin akademisyenlerin ve öğrencilerin ...

AKP’ nin 14 şeker fabrikasını satma kararına tepkiler sürüyor. Bu kez Eskişehir’de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yürüyüş düzenlendi. AKP iktidarının 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrasında siyasi partilerden milletvekilleri ve temsilciler, emek ve meslek örgütleri temsilcileri, demokratik kitle örgüt temsilcileri, ...

AKP iktidarının şeker fabrikalarını özelleştirme kapsamında satışa çıkarması kararı karşısında, sendikalar ve meslek örgütleri, yaptıkları açıklamalarla özelleştirmeye karşı çıkarak kararın geri alınmasını istedi. Fabrikaların satışıyla birlikte AKP iktidarı tepkileri toplarken, ABD kökenli CARGİLL, Türkiyeli ÜLKER şirketlerinin çıkarlarının gözetildiği savunuldu. Kamu ...