Kuru Otlar Üstüne

Bu yazı, yaşam istencinin ihmale uğradığı bu üç filmden artakalan cümledeki kaderciliğe, nihilizme, öğrenilmiş çaresizlik gibi boy veren sinizme, bir ilke dahi olmayan umutsuzluğa, dinmemiş acıların sızıya evrilmesine, ama en çok sahne sahne tuzağa çeken kayıtsızlığa ve günün sonunda bütün ...

"Sağ -sol yok, üçüncü yol var" diyen Neo liberal ideolojinin kitle iletişiminde kültür-sanat dünyasını nasıl ustaca kullandığını, bu işlere aracı olan “dönek solcuların” nasıl bir rol üstlendiklerini son yirmi yılda hayretle izliyoruz.