Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union)

Metal işkolu işçileri için yeni dönem başladı. Metal işkolu işçisinin ortak çıkarları temelinde işverenlere ve hükümet politikalarına karşı, Türk-İş’e bağlı Türk-Metal ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası işbirliği anlaşması imzaladı. Birçok yönüyle olumlu karşılanan anlaşmanın metal işçilerinin gücünü artıracağı, gereksiz ...

Sendikalar: Şiddete Hayır!    8-9 Kasım 2017 tarihlerinde, Sri Lanka’nın Colombo kentinde toplanan  Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Yönetim Kurulu, kadın taleplerini ve şiddete karşı mücadeleye ilişkin görüşlerini dile getirmeye yönelik bir çalışma başlattı. 50’ye yakın ülkeden sendika ...