güvencesiz çalışma

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi ‘Kayıt dışı İstihdam Raporu’ yayınladı. Rapora göre kayıt dışı istihdamda 10 milyon emekçi var. Kayıt dışı istihdam ve artışını; sermayenin emek-yoğun sömürüsü, emekçilere uygun görünen yoksulluk ve yoksunluklar gibi önemli konuların zemini olarak ele ...

Temel demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlandığı, özellikle sendikal hakların yok edildiği, giderek güvencesiz ve kuralsız çalışmanın egemen olduğu, düşük ücret karşılığında çalıştırmanın esas alındığı ve “kölelik“ diye de ifade edilen taşeron sistemi; emekçileri ‘insanlıktan çıkarma” noktasındaki etkileri çok daha fazla ...