Corona salgını

İzmir-DEÜ hastanesinde Corona salgını koşullarındaki olumsuzluklara bir yenisi eklendi. Başhekimlik kötü çalışma koşullarının düzelmesi için eylem yapan emekçilere para cezası uyguladı. DEÜ hastanesi sağlık emekçileri yıldırma amaçlı hukuksuz cezanın kaldırılması için  “Çalışanların emeğinden tasarruf olmaz” pankartıyla yeni bir eylem yaptı. ...

Korona salgınındaki başarısızlıklar, sağlık emekçilerini ayağa kaldırdı. Birçok şehirde eylemler yapılıyor. Sermaye ve özel hastanelerin çıkarlarına uygun düzenlemelerin eleştirildiği etkinliklerde “İlk adım olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamusal bir perspektifle yeniden düzenlenmesini, sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini istiyoruz” ...