üniversiteler

AKP iktidarı, şeker fabrikaları satışı ve üniversitelerin bölünmesi konularında geniş halk kesimlerinin karşı çıkmasına rağmen sermayenin çıkarlarını gözeten kararlarını uyguladı. Şeker fabrikalarının satışından sonra üniversitelerin böilünmesi konusunda da AKP hükümeti, sendikaların, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, işçilerin akademisyenlerin ve öğrencilerin ...