Diyarbakır İSİG kuruluyor

Çalışma yaşamında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun önemi tartışılmazdır. Özellikle bu alanda yaşanan sorunlar işçi sınıfı açısından önemli bir örgütlenme ve mücadele olanağı sunuyor. Gecikmiş olmasına rağmen Diyarbakır emek güçleri bu konuda eksikliği hissedilen kurumsal çalışmayı bir noktaya taşıdı. ...