Hakkımızda

Emek.org.tr, İşçi sınıfı ve tüm emekçilerin yaşama ve çalışma koşullarını; bağlantılı tüm toplumsal sorunlarını temel çalışma konuları içerisinde görmektedir. Bu eksende bir veritabanı, bilgi kaynağı, emek haber portalı ve tartışma platformu olarak kurulmuş internet sitesidir.

Emek.org.tr, İşçi sınıfının ve diğer emekçi katmanların çalışma yaşamı alanlarında sosyal, ekonomik, politik, sanatsal-kültürel, psikolojik vb. konuları sınıf çıkarları ekseninde ele alır. Emekçi halkın yaşam alanlarındaki -kent ve kırsal alan yerleşim alanlarındaki- toplumsal sorunları bilimsel temelde sorgulayarak araştırır.

Emek.org.tr, Bu temelde yürütülen tartışmaları, sorunlara yönelik çözüm önerileri üretenlerin düşünce ve tutumlarını; site ortamı üzerinden emek kamuoyu ile paylaşmayı önemsemektedir.

Ekoloji, Eğitim, Sağlık gibi kamusal sahalarda, azınlıkların inanç ve ulusal hak sorunları konularında, insan hakları, siyaset ve demokrasi vb. konularda araştırmacı-sorgulayıcı, dolayısıyla eleştirel yaklaşımla işçi sınıfı ve emekçilerin aydınlanmasına; sınıfsal kültürel yapısının bilinçlenerek güçlenmesi ve çıkarları doğrultusunda tutumlar geliştirmesine katkıda bulunmak amacındadır.

Son yıllarda dünya ve ülke boyutlarında emekçi sınıfa, kazanılmış ekonomik-demokratik haklara, sendikal örgütlülüğe ve mücadeleye yönelik yoğun sermaye saldırısı yaşanmaktadır. Emek.org.tr sitesi, bunlarla bağlantılı olarak hak mücadeleleri, örgütlenme ve emek güçlerinin kurumsal varlıklarını geliştirme ve güçlendirme konularında da emekten yana tutuma sahiptir.

Emek.org.tr, Emekçilerin ve emek dostlarının, toplumsal-tarihsel sınıfsal çıkarlarını savunur. Dünya ezilen emekçi sınıfının, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesi içerisinde yer almaktan onur duyar.

Tüm emekçilerin toplumsal akademik-teorik ve pratik üretimlerini yayın konusu yaparak paylaşımı ve dayanışmayı esas alır. Site sayfaları tüm emekçilere ve emek dostlarına; düşünce ve üretimleri paylaşmaya, dayanışmaya, eleştirel katkılara ve kolektif üretime açıktır.

Emek.org.tr, kuramsal-pratik mücadele ve üretimlere kurumsal destek sunmayı da toplumsal bir sorumluluk ve görev olarak algılamaktadır.

Yazar