zeytin toplama işçileri

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı birçok sorun var. Çalışma koşulları ve yaşadıkları ortamlar; ücretlerin düşüklüğü, iş güvencesinin olmayışı, etnik ya da inançsal baskılara uğramaları, eğitim ve sağlık sorunları, yoksulluk olgularıyla karşımıza çıkıyor.     (Fotoğraf: emekorgtr Madra Dağı gezimizde içinden geçtiğimiz Bulutçeşme ...