Kötü niyet tazminat davası

İŞTEN ÇIKARILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER VE HAKLARIMIZ Çalışma yaşamında işveren ve işçi başta olmak üzere tüm tarafların haklarını ve hukukunu düzenleyen yasalar ve bir dizi hukuk kuralı vardır. İşçi ve işveren iş ilişkilerinde keyfi davranamaz. İşçinin işten çıkarılması olayında da ...