İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi 2014 yılıraporu

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi 2014 yılına ait raporunu açıkladı. İstanbul Makine Mühendisleri Odasında meclis bileşeni örgüt temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında, 2014 yılına ait işçi sağlığı konuları açıklandı. İSİG meclisinin değişik kaynaklardan toparlayabildiği verilere göre 2014 yılında yaşanan iş kazalarında ...