DHL İŞVERENİNDEN KORSAN SENDİKACILIK OYUNU

TÜMTİS’in yaklaşık iki senedir DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş’de yürüttüğü sendikal çalışmaya yönelik işverenin baskıları değişik biçimlerde sürüyor. İşçilerin TÜMTİS’e üye olması üzerine 23 işçiyi işten çıkaran şirket, şimdi de korsan sendikacılık oynuyor.

tumtis

TÜMTİS’in yaklaşık iki senedir DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş’de yürüttüğü sendikal çalışmaya yönelik işverenin baskıları değişik biçimlerde sürüyor. İşçilerin TÜMTİS’e üye olması üzerine 23 işçiyi işten çıkaran şirket, şimdi de korsan sendikacılık oynuyor.

200 gündür direnen DHL işçilerini yıldırmaya dönük türlü hilelere başvuran işveren şimdi de TÜMTİS’in önünü, HAK-İŞ Konfederasyonu çatısında yeni kurdurulan TAŞIMA-İŞ Sendikası ile kesmeye çalışıyor.

İŞVERENİN YENİ TAKTİĞİ

Konuya ilişkin TÜMTİS Genel Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada işverenin, direnişin ilk günden bu yana sendikal örgütlenmeyi engellemek için baskı, tehdit, sendikaya üye olmayan işçileri diğerlerine karşı kayırma, sendikasız işçilerin ücretlerinde artış ve ek sosyal yardım bağlama gibi farklı yöntemlere başvurduğunu ancak başarı sağlayamadığını, DHL işvereninin uluslararası kampanyalarla zora girdiğini belirtti

‘ŞİRKET YÖNETİCİLERİ SENDİKA GÖREVLİSİ GİBİ’

TÜMTİS’ten yapılan açıklamada, yeni kurulan TAŞIMA-İŞ Sendikası’nın sendikal örgütlülüğü yenilgiye uğratmak adına yeni bir yöntem olarak gündeme geldiği ifade edildi. ‘DHL LOJİSTİK A.Ş. işvereni, işçileri yanlış bilgi ile aldatarak HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı olarak yeni kurulan TAŞIMA-İŞ sendikasını, bu işyerindeki sendikal örgütlenme çalışmasının bölünmesi ve yenilgiye uğratılmasının aracı haline getirmek istemiştir. İşverenin ve şirket yöneticilerinin HAK-İŞ’e bağlı TAŞIMA-İŞ sendikasını işyerinde örgütlenmeye çağırması, dahası sendika görevlisi gibi hareket ederek işçileri kendi arabalarıyla notere götürüp TAŞIMA-İŞ’e üye yaptırması, hatta TAŞIMA-İŞ’e üye olmaya zorlaması, art niyetli bir girişimdir’ diye devam eden açıklamada  işverenin TAŞIMA-İŞ’e hizmet ettiğinin altı çizildi.

DHL YÖNETİCİLERİ İŞÇİLERİ ZORLA TAŞIMA-İŞ’E ÜYE YAPIYOR

5 Aralık 2012’de HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olarak kurulan ancak Türkiye’nin hiç bir yerinde örgütlülüğü bulunmayan hatta HAK-İŞ’in resmi web sitesinde adı dahi geçmeyen TAŞIMA-İŞ Sendikası’nın korsanca bir çalışmanın ürünü olduğu kaydedilirken, bu sendikanın Ankara, İstanbul, Samsun, Kocaeli’de bulunan il temsilcilerinin DHL’nin bu illerde bulunan yöneticileri vasıtasıyla zorla bu sendikaya üye yapıldığı belirtildi ve devam edildi: ‘Bunun son örneği Ankara ve Samsun’da yaşanmıştır. Sendikamıza düşmanlığı boşa çıkarılan DHL işvereni, HAK-İŞ’e bağlı TAŞIMA-İŞ sendikasını işyerine davet etmiş, davet etmekle kalmayıp önce Samsun’da daha sonra Ankara’da şirket müdürleri aracılığıyla işçileri zorla TAŞIMA-İŞ’e üye yapmışlardır. Daha sonra Samsun’da 18 işçi TAŞIMA-İŞ’ten istifa ederek sendikamıza üye olmuşlardır. Ankara’da ise, DHL müdürü, akşam saatlerinde işyerinde “Ya Taşıma’ya üye olursunuz ya da yarın işbaşı yapamazsınız” tehdidiyle işçileri Noter huzuruna götürme ihtiyacı bile duymadan bu sendikaya üye yapmıştır.’

HAK-İŞ’E SESLENİYORUZ: İŞVERENİN TAŞERONU OLMAYIN!

İşverenin DHL’de hiç bir sendikayı istememesine rağmen, işçiyi bölmek ve birbirine kışkırtmak amaçlı TAŞIMA-İŞ tezgahına imza attığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘İşveren aslında hiçbir sendikanın işyerinde örgütlenmesini, TİS imzalamasını istememektedir. Burada söz konusu olan sendikal rekabet, işçinin hür iradesiyle istediği sendikayı seçebilmesi sorunu değildir. Burada sorun; işverenin, baskı, tehdit, hile ve işten çıkarmakla sendikadan vazgeçiremediği işçiyi, bölerek ve birbirine karşı kışkırtarak sendikasızlaştırma çabasıdır. Bu kapsamda HAK-İŞ yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerden de bir sonuç alınamamıştır. Gelinen aşamada ise görüşmekten kaçınmışlardır.İşçileri bölmek ve sendikasızlaştırmak isteyen işverenin son olarak bir emek örgütünü bu oyununa alet etmesi bir onursuzluktur. Bir emek örgütünün bu oyuna alet olması da onursuzluktur.  Türkiye’de DHL işçilerinin sendikalaşma mücadelesi ITF ve ETF aracılığıyla bütün Dünya işçilerinin gündemine girmiş, dikkatle takip edilmektedir. Sendikamızın yoğun çabası ve uluslararası dayanışma ile sona gelinen DHL örgütlenmesi sorununda HAK-İŞ’i sorumlu davranmaya davet ediyor, işverenlerin taşeronu olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.’

Açıklamada, başarısızlığı başından belli olan tüm bu girişimlere rağmen TÜMTİS’in işçilerin sendikal mücadelesinin yanında olacağı ve DHL’deki mücadelenin başarıyla taçlanacağı kaydedildi.

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler