İşçi

Tüm yurtta işçiler, işçi örgütleri, meslek örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri, siyasal kurumlar 1 Mayıs alanlarındaydı. Ekonomik, demokratik, siyasal, kültürel talepleri dile getiren pankart ve dövizler taşındı. Kıdem tazminatı, taşeron ...

AKP hükümeti, işçi sınıfı örgütleri ve patron örgütleri ile tartışma turlarını başlatıyor. AKP ve patronlar şanslarını bir kez daha deniyor, bu saldırı karşısında işçi sınıfı, emek örgütleri ve emek dostu ...

İşsiz Sayısı 7 Milyonu aştı! Nisan 2017 verileri işsizliğin önlenemediğini açığa çıkarıyor. Gençler ve kadınlar yoksulluk ve işsizlik pençesinde kıvranmaya devam ediyor. Kapitalist sömürüyü ve işsizliği ön planda tutan ekonomi ...

Kazanılmış Haklarımızı Korumak, Yeni Kazanımlarla Güçlenmek için, İŞYERLERİNDE ÖRGÜTLENEREK İŞÇİ BİRLİĞİNİ KURALIM, SENDİKALARDAN VAZGEÇMEYELİM! İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2016 Yılına ait yayınladığı iş cinayetleri tablosu bir kez daha ...

Taşeron işçileri kandırılmaya devam ediyor Taşeron işçilerinin kadroya geçme umudu hiç sönmedi. Çünkü AKP hükümetlerinin kamuda çalışan taşeron işçilerini kadroya alma vaadi hiç bitmedi. Sözlerinde durmadıkları gibi seçimlerde veya her ...

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi 2014 yılına ait raporunu açıkladı. İstanbul Makine Mühendisleri Odasında meclis bileşeni örgüt temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında, 2014 yılına ait işçi sağlığı konuları açıklandı. İSİG meclisinin ...

“İşverenler sendikalaşmaya sadece maliyet kaygısıyla karşı değillerdir. İşverenler sendikaya işyerindeki bu hiyerarşik yapıyı bozduğu, buyurgan dili yumuşattığı, işçiler arasında dayanışma duygusunu geliştirip işçinin uysallaştırma amaçlı kontrolünü zorlaştırdığı için de karşıdırlar. ...

Aylin Çevik – Danışman Psikolog & Eğitim Uzmanı – 2012 –İstanbul Bu sorunun cevabını vermek bir yönüyle kolay bir yönüyle de oldukça karmaşıktır. Bu soruya sağlıklı, etik ve olabildiğince doğru cevap/ ...

Aylin Çevik – Danışman Psikolog & Eğitim Uzmanı – 2012 –İstanbul Psikolojik yıldırmada (mobbing) taraflar çok nettir. 1- Psikolojk yıldırmayı (mobbing) gerçekleştirenler 2- Bu yıldırmanın fiziksel, sosyal veya psikolojik zararını gören ...

 MOBBİNG ( İŞYERİNDE PSİKOLOJİK BASKI ve TACİZ ) YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MOBBINGIN (İŞ YERİNDE SİSTEMATİK PSİKOLOJİK TACİZ) ÖNLENMESİNE DAİR USUL ve ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ...