ULUSLARARASI SENDİKALARDAN HAK-İŞ’E UYARI

Uluslararası sendikalar, fason sendika Taşıma-iş’in bağlı olduğu Hak-iş’i sert biçimde uyardı. ITUC, TUAC ve Küresel Sendikalar Federasyonu temsilcilerinin de bulunduğu Küresel Sendikalar Konseyi, geçtiğimiz Çarşamba günü İsviçre’de gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye’nin sahip olduğu ya da olamadığı sendikal hak ve özgürlükleri değerlendirdi. Toplantı sonrası Küresel Sendikalar Konseyi, Hak-iş Genel Başkanı’na hitaben bir mektup kaleme aldı.

kuresel-sendikalardan-uyari

Uluslararası sendikalar, fason sendika Taşıma-iş’in bağlı olduğu Hak-iş’i sert biçimde uyardı. ITUC, TUAC ve Küresel Sendikalar Federasyonu temsilcilerinin de bulunduğu Küresel Sendikalar Konseyi, geçtiğimiz Çarşamba günü İsviçre’de gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye’nin sahip olduğu ya da olamadığı sendikal hak ve özgürlükleri değerlendirdi. Toplantı sonrası Küresel Sendikalar Konseyi,Hak-iş Genel Başkanı’na hitaben bir mektup kaleme aldı. 

TÜMTİS’in DHL’de yetki aşamasına gelen sendikal çalışmasının önüne işveren destekli çıkarılan ve çalışanların zorla üye yaptırılmaya çalışıldığı TAŞIMA-İŞ Sendikası’na da değinilen mektupta ‘Herhangi bir sendikal organizasyonun böyle işverenin sponsorluğunda devam eden bir eyleme masumane katılımı dahi gerçek bir sendika olarak temel güvenilirliğine gölge düşürecektir. Hak-İş’in tehdit edilen işçileri üye olarak açıkça ve görünür şekilde kabul ediyor olmasındaki karışıklık işçi haklarının gerçek temsilcisi olarak davranma kabiliyeti üzerinde ciddi şüpheler uyandırıyor. SENDİKASIZLAŞTIRMA SUÇUNA ORTAK OLMA!’ ifadelerine yer verildi.

Küresel Sendikalar Konseyi’nin, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’a yazdığı mektubun tamamı şöyle:

24 Ocak 2013

Sayın Mahmut Arslan

Dün İsviçre, Nyon’da gerçekleştirilen Küresel Sendikalar Konseyi toplantısında Türkiye’de sendikal hakların durumu konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelere ITUC, TUAC ve Küresel Sendikalar Federasyonları temsilcileri katıldı.

Görüşmeler esnasında 18 Ocak 2013 tarihinde Hak-İş’in birkaç küresel sendikaya Türk-İş üyeleri ile aralarındaki anlaşmazlıkların anlatıldığı bir bilgilendirme gönderildiği belirlendi. Diğer vakaların yanında, bu mektuplarda TÜMTİS Sendikası’nın DHL’de devam eden kampanyasından da bahsediliyor.

Toplantının katılımcıları, ITF üyesi TÜMTİS’in sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan 23 üyesine destek için ITF ve UNI’nin ortak yürüttüğü kampanyadan hali hazırda haberdardılar. DHL işçilere karşı sendika karşı bir kampanya başlattı ve TÜMTİS’in örgütlenme çalışmalarını engellemeye çalışıyor. Temmuz ayından bu yana ITF ve UNI uzun zamandır ITF üyesi olan TÜMTİS Sendikası ile birlikte sorunu çözmek ve işçilerin haklarını garanti altına almak için birlikte çalışıyor.

Ancak- eminim sizin de bildiğiniz gibi- DHL Türkiye yönetimi sizin de mektubunuzda bahsettiğiniz taşımacılık sendikası Taşıma-İş’e üye olmaları için işçiler üzerinde sürekli artan bir baskı uyguluyor. Bu sendika Hak-İş tarafından 5 Aralık tarihinde kurulmuş bir sendika ve bir kongre ile Hak-İş Konfederasyonu’na katılması için belirlenen tarih 27 Ocak 2013.

Gözlemlediğimiz kadarıyla mektubunuzda tasvir ettiğiniz durum gerçek olmaktan oldukça uzak. DHL işçileri, insan kaynakları müdürünün koordinasyonu ile depo müdürleri ve diğer müdürler tarafından Hak-İş bürolarına götürüldüklerini söylüyorlar. TÜMTİS yetkilileri de 11 Ocak 2013 sabahında işçilerin DHL Bayrampaşa depo müdürü Hayri Güner tarafından Hak-İş bürosuna götürüldüğüne tanıklık etti. İşçiler müdürlerin kendilerini işten ayrılmak üzere oldukları akşam saatlerinde ya Taşıma-İş’e üye olursunuz ya da yarın işe dönemezsiniz diyerek tehdit ettiklerini söylüyor.

Bu, Deutsche Post DHL’nin işçi hakları üzerine ILO Sözleşmeleri’ne ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine ve de OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri’ne bağlı kalma taahhüdünde bulunmuş olmasıyla bir tezat oluşturan ve kendi taahhütlerini yok sayan hukuksuz bir sendika karşıtı işveren kampanyasıdır.

Herhangi bir sendikal organizasyonun böyle işverenin sponsorluğunda devam eden bir eyleme masumane katılımı dahi gerçek bir sendika olarak temel güvenilirliğine gölge düşürecektir. Hak-İş’in tehdit edilen işçileri üye olarak açıkça ve görünür şekilde kabul ediyor olmasındaki karışıklık işçi haklarının gerçek temsilcisi olarak davranma kabiliyeti üzerinde ciddi şüpheler uyandırıyor. Ayrıca 18 Ocak 2013 tarihli mektupta yer alan diğer sendikalar ile uzlaşmazlıklar yaşadığınız durumlar konusundaki güvenilirliği de çürütüyor.

KSK (Küresel Sendikalar Konseyi )toplantısı,  bunun Hak-İş ile karşı karşıya gelen organizasyonların güvenilirliğinin sarsılmasını önlemek için acil olarak eyleme geçilmesini gerektiren- daha da önemlisi Türkiye küresel sendika ailesinin bütününü etkilemesinin önlenmesi gereken-  ciddi bir vaka olduğu sonucuna vardı.

Sonuç olarak, UNI, ITF ve UNI/ITF tarafından yürütülen kampanyayı da aktif olarak destekleyen aşağıda imzası bulunan organizasyonlar resmi olarak Hak-İş’in bu sendika karşıtı kampanyadaki işbirliğini derhal bırakmasını talep ediyor. En kısa zamanda sizden bunun teminatını vermenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

 

David Cockroft                                                                                                            Stephen Cotton,

ITF Genel Sekreteri                                                                                                  ITF Genel Sekreter Vekili

Philip Jennings

UNI Küresel Sendikası Genel Sekreteri

 

Destekleyenler:

Jyrki Raina                                                                                                                   Ron Oswald

IndustriALL Genel Sekreteri                                                                               IUF Genel Sekreteri

Ambet Yuson                                                                                                                Rosa Pavanelli

BWI Genel Sekreteri                                                                                                 PSI Genel Sekreteri

Emek.org.tr

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar