Türk Tabipleri Birliği’nden acil çağrı!

Türk Tabipleri Birliği dün ve bugün yaşanan olaylar üzerine Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi ve Türkiye Temsiciliği ile Dünya Tabipleri Birliği’ne bir acil çağrı yaptı. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN ACİL ÇAĞRI ! Ülkemizde 31 Mayıs tarihinden bu yana meşru ve barışçıl toplumsal olaylarda güvenlik güçleri tarafından “gösteri kontrol ajanları” olarak adlandırılan kimyasal gazlar vahşice kullanılmaktadır. 15 […]

Türk Tabipleri Birliği dün ve bugün yaşanan olaylar üzerine Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi ve Türkiye Temsiciliği ile Dünya Tabipleri Birliği’ne bir acil çağrı yaptı.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN ACİL ÇAĞRI !

Ülkemizde 31 Mayıs tarihinden bu yana meşru ve barışçıl toplumsal olaylarda güvenlik güçleri tarafından “gösteri kontrol ajanları” olarak adlandırılan kimyasal gazlar vahşice kullanılmaktadır.

15 Haziran gecesi yeniden başlayan polis saldırılarının alanda hizmet veren sağlık hizmetlerini işlevsiz kılması, yaralıların tümüyle yardımsız kalması öncesinde, savunmasız kitlelerin üzerine hedef gözeterek uygulanan kimyasal gazların sağlık etkilerini deşifre etmek için Türk Tabipleri Birliği bir çalışma başlatmış ve 1 hafta içinde 11 bin kişi gazdan etkilenme bilgilerini iletmiştir.

Profesyonel maske kullananların oranı sadece % 13 olan ve % 65’i 20-29 yaş grubundaki bu kişilerin biber gazı / göz yaşartıcı gaz bulunan ortamda toplam olarak bulunma süresi sorunun boyutunu işaret etmektedir.  Farklı zamanlarda farklı sürelerde maruz kaldığını belirten 11.164 yanıt vardır ve bu yanıtların sadece %10’u bir saatten az maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. %53’ü ise farklı zamanlarda toplam 1-8 saat arasında kimyasallara maruz kaldığını belirtmektedir. %11’i ise 20-24 saat maruz kaldığını belirtmektedir. Kimyasal gazların bulunduğu ortamlarda bir günden fazla kalmanın tüm sağlık belirtilerini arttırdığı saptanmıştır. Bu veriler yanıtlayıcıların farklı zamanlarda ve sürelerde toplamda saatlerce gazla karşılaştıklarına işaret etmektedir.

15 Haziran gecesi öncesinde gaz fişeği nedeniyle toplam yaralanma sayısı 788 (%7) olarak tespit edilmiştir.  Bu veriler gaz bombalarının insanları hedef alarak ateşlendiğini düşündürmektedir. Bunların önemli bir kısmı ölümcül olabilecek baş, yüz, göğüs, karın bölgesine yapılmıştır. Yaralanmaların % 20’si açık yara ve kırıktır.

Yanıtlayanların yarısı yardım almış, bunların ise sadece % 5’i hastanelere başvurmuştur. Hastaneye başvuranların fişleniyor olması bunda etken olmaktadır. Gönüllü hekimleri organize eden İstanbul Tabip Odamız hakkında bu davranışın suç oluşturduğu ileri sürülerek Sağlık Bakanlığınca soruşturma açılmıştır. Bugün İstanbul’da gönüllü sağlık hizmeti verirken bir hekim ve bir tıp öğrencisi elleri kelepçelenerek gözaltına alınmıştır. Hekimleri gözaltına alma girişimleri konusunda çok sayıda bilgi ulaştırılmaktadır. Türkiye bu cadı avını hak etmemektedir.

Türk Tabipleri Birliği yaptığı çağrılarla hükümeti sorumlu davranarak güvenlik güçlerinin uyguladığı bu vahşi şiddete derhal son vermeye çağırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak dünya kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeyi görev biliyoruz, insanların demokratik taleplerinin şiddetle bastırılmasını durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.

 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

URGENT CALL FROM TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Since May 31st 2013 the peaceful and legitimate demonstrations are tried to be suppressed by the police. The police forces are using chemical gases savagely on the unprotected civil masses.

Before complete blockage of health assistance to the injured people and the preclusion of the functioning of health services by the police attacks, that took place once more again on the night of  June 15th , Turkish Medical Association was started a web based survey in order to disclose the dangerous health effects of these gases targeted at defenseless people and in one week period, over 11 thousand of people declared that they have been effected by the gas.

65% of the repliers were between 20-29 years of age and professional protecting mask usage was only 13%. The total duration of exposure was evaluated among 11.164 replies. 53% declared that they have exposed to the chemical gases 1-8 hours where 11% exposed more than 20 hours.  Exposing the chemical gases more than one day increases the prevalance of the systemic symptoms, especially cardiovasculer symptoms.  These data shows the dimensions of the problem.

Before the 15th of June disaster the total number of injuries were 788 (%7). These data shows that the gas bombs were targeted the people. Many of them were the injuries of head, face, eyes, thorax and abdomen which could be fatal. 20% of the injuries were open sores and fractures.

Only 5% of the people were admitted to hospitals. The tagging of the people who are admitting to the hospitals is preventing people from going to the hospitals in order to ask medical assistance. Ministry of Health opened an investigation about Istanbul Chamber of Medicine which is organizing the volunteer physicians’ work. In Istanbul one physician an done medical student handcuffed and detained.  There are many other informations about the detaining of health care staff. These data shows the witch-hunt in Turkey.

Turkish Medical Association making calls to the government to act responsibly and stop the barbaric violence immediately.  As Turkish Medical Association it is our responsibility to inform the international community. We urgently call the international community to act against brutal suppression of democratic demands.

 Turkish Medical Association

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar