TÜRK-İŞ’TEN TBMM’YE ÇAĞRI VE İTİRAZ

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Star gazetelerine verdiği ilanla Toplu İş İlişkileri Yasası ile ilgili itirazlarını açıkladı.

 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Star gazetelerine verdiği ilanla Toplu İş İlişkileri Yasası ile ilgili itirazlarını açıkladı.  TÜRK-İŞ’in verdiği ilanda şunlar yer aldı:

TÜRK-İŞ, kuruluşundan günümüze  işçilerin  hizmetinde  geçirdiği 60  yıllık dönemde  ülke menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir misyon üstlenmiş, çalışma hayatının bütün sorunlarına bu perspektif içinde yaklaşmıştır.

TÜRK-İŞ, 21.yüzyılın  uzlaşma çağı olduğu  bilincinden  hareketle  sorunları  öncelikle  sosyal taraflar ile görüşerek çözmeye çalışmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmekte  olan Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı ile ilgili olarak yıllardır sürdürülen  çalışmalarda da TÜRK-İŞ’in tavrı bu olmuştur. Bu tasarı, TÜRK-İŞ’in bütünüyle  benimsemediği ancak sosyal taraflarla asgari müştereklerde buluştuğu bir tasarıdır. 

Şubat 2012’den itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalara toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi verilmeyerek ağırlaştırılan bir ortamda müzakereler sürdürülürken, tasarıda  önergelerle  yapılacağı  öğrenilen  düzenlemeler  TÜRK-İŞ topluluğunun  endişe  ve huzursuzluğunu artırmıştır.

Şöyle ki:

1- Sendikanın kurulacağı iş kolunda çalışmayan, işçi olmayan insanların sendika kurabilmesinin Türk çalışma hayatına kazandıracağı hiçbir şey olamaz. Böyle bir durumda  ortaya, sendika görüntüsü  altında yüzlerce kuruluş çıkacak, çalışma hayatı kendini daha büyük bir kaosun içinde bulacaktır.

2- 30 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin sendikal nedenle işten atılmaları halinde işe iade davası açma haklarını düzenleyen fıkra tasarıdan çıkarılarak işçilerin sendikal tazminat alma  hakları  ortadan  kaldırılmaktadır.   Böylelikle 30’dan az işçi çalıştırılan  işyerlerinde örgütlenmenin  önü  kesilmekte,  milyonlarca  işçinin  temel  insan  hakkı  olan  örgütlenme özgürlüğü ellerinden alınmaktadır.

3- Tasarının  yayımı tarihinden  itibaren  bir süre  sendikal  barajlarla  ilgili düzenleme  askıya alınmakta,  bu yolla da bazı sendikaların  yetkili kılınması  sağlanmaya çalışılırken, sistem bozulmakta, ilkeler çiğnenmektedir.

4- Grev yapan işçilerin iş yerinin önüne kuracakları çadır dahi yasaklanmaktadır.

5- Sendikaların yetki müracaatına işverenlerce yapılacak itirazlarla toplu iş sözleşme sürecinin önü kesilmektedir.

TÜRK-İŞ, yaptığı bu uyarıları çalışma hayatının  barış içinde devam etmesi için bir ön koşul olarak görmektedir.

TÜRK-İŞ, sendikal  örgütlenmenin   önündeki  engellerin  kaldırılmasının  demokratikleşme çabalarına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

TÜRK-İŞ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu haklı isteklerini dikkate almasını talep etmektedir.

Metnin PDF’si için tıklayınız…

Metnin DOC’u için tıklayınız…

 

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar