TMMOB: Cumhurbaşkanı, TMMOB ve odalarının anayasal yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeyi onaylamamalıdır

TMMOB ve bağlı odalar bugün Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı ise TMMOB’nin meslek alanlarına hükümetin müdahalesi ve Cumhurbaşkanı onay sürecinde olan yasa değişikliği konusu değerlendirildi. TMMOB, ‘Cumhurbaşkanı, TMMOB ve odalarının anayasal yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeyi onaylamamalıdır’ dedi. Odalar adına basın açıklaması Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından okundu. 09.07.2013 tarihinde TBMM Genel […]

TMMOB ve bağlı odalar bugün Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı ise TMMOB’nin meslek alanlarına hükümetin müdahalesi ve Cumhurbaşkanı onay sürecinde olan yasa değişikliği konusu değerlendirildi. TMMOB, ‘Cumhurbaşkanı, TMMOB ve odalarının anayasal yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeyi onaylamamalıdır’ dedi.

Odalar adına basın açıklaması Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından okundu. 09.07.2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “torba yasa” içindeki 3194 sayılı İmar Yasası’nın  8. Maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bendleri ile, TMMOB ve bağlı odalara yönelik kapsamlı bir operasyon yapıldığını belirten Çakar şunları söyledi: “Yine AKP iktidarı tarafından üç yıl önce ve yine bir gece yarısı operasyonuyla ve yine bir “torba yasa” içinde yapılan değişiklikle, yabancı mühendisler ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı kılınmıştır. İktidar, iki yıl önce de Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOB‘yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar atmış, bütün ülkeyi ranta dayalı bir şekilde imara açma politikaları kapsamında yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapmıştır.

6235 sayılı TMMOB Yasası‘nın bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenir gibi gösterilmiş ancak çok önemli bir düzenleme, Gezi Parkı direnişinin ardından intikamcı bir tarzda, İmar Yasası içinde yapılan bir değişiklikle gündeme gelmiştir.”

İmar Yasası’nın 8 maddesine eklenen bendlerle yapılan değişiklikler

İmar Yasası’nın 8 maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bendleri ile yapılan değişiklikleri Çakar şöyle maddeledi:

>> Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan Meslek Odalarını ve TMMOB‘yi işlevsizleştirmeyi,

>> Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmayı, giderek ortadan kaldırmayı,

>> Odaların gelirlerine el koymayı, 

>> Kamusal-toplumsal yeraltı-yerüstü kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmayı, metalaştırmayı,

>> Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmayı,

>> Birbirinden farklı özerk yerinden yönetim kuruşları olan Meslek Odaları ve Belediyelerin Anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almayı,

>> Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmayı, telif haklarına el koymayı, amaçlamakta ve ele geçirilemeyen, rant politikalarına karşı duran TMMOB‘yi etkisizleştirmeyi amaçlamaktadır.

Mesleki denetim yetkileri alınıyor

Son yasa bendinde yer alan maddeler ile TMMOB’nin anayasal ve yasal mesleki denetim yetkilerinin elinden alınarak, sınırsız bir talanın önünün açıldığını vurgulayan Çakar, ‘Kentsel, kırsal, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmenin, Odalar ile üyelerini, üyelerin projelerini mesleki denetim ilişkisi dışına çıkarmanın sonucu, bilim dışı piyasa keyfiyeti ve serbestisini egemen kılmak olacaktır’ dedi.

‘Çalışmalarımızı sürdüreceğiz’

TMMOB’un tam birlik içinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Çakar, ‘Biz Odalar ve TMMOB, tam bir birlik içinde, ülke, kamu, halk çıkarları, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimsel teknik gerekleri doğrultusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu hiçbir antidemokratik güç ve düzenleme engelleyemeyecek, durduramayacaktır’ dedi.

Ayrıca Anayasal tabanı bulunmayan bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaması ve reddedilmesi gerektiği ifade edildi.

İlgini çekebilecek diğer içerikler

0 yorumlar